Nederlandse productie groeit ondanks historische tekorten en levertijden

De Nederlandse industrie kampt met de langste levertijden en grootste tekorten aan materialen ooit. Toch slaagt de industrie er nog steeds in de productie te verhogen, stelt sectoreconoom industrie Albert Jan Swart van ABN AMRO in een redactioneel commentaar op Nevi.

De Nevi Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie daalde in juni licht ten opzichte van de recordstand in mei, maar duidt nog steeds op zeer snelle groei. De vraag groeit, zoals blijkt uit de deelindicator voor nieuwe orders, die een nieuw record bereikte. Levertijden, inkoop- en afzetprijzen bereikten eveneens nieuwe records. Door schaarste en lange levertijden nemen de inkoopprijzen snel toe. Ondernemers proberen die kosten door te berekenen in de afzetprijzen om de eigen marge op peil te houden.

Toeleveringsketens nog steeds ontregeld

Toeleveringsketens zijn nog steeds ernstig ontregeld. Behalve chips zijn er ook tekorten aan basismaterialen als hout en kunststoffen. In juni raakten toeleveringsketens verder ontregeld door vertraging in de containervaart. Een nieuwe corona-uitbraak in Shenzhen, een industriestad in het zuiden van China, noopte de overheid tot lokale quarantainemaatregelen, waardoor de haven van Yantian ontregeld raakte. Deze haven is de op een na grootste van China. Veel ondernemingen probeerden lading via andere havens te vervoeren, wat voor nog meer congestie zorgde. Veel vracht is weken vertraagd en het kan nog maanden duren voordat de schepen weer volgens planning varen. Het lijkt erop dat toeleveringsketens nog vaker ontregeld worden door quarantainemaatregelen zolang nog niet alle transportmedewerkers in de belangrijkste economieën volledig zijn gevaccineerd.

Recordtempo

De orderportefeuilles groeiden in juni in recordtempo. De vraag neemt dus sneller toe dan de industrie qua productie kan bijbenen. Vermoedelijk leidt het tekort aan materialen tot hamstergedrag, wat de vraag extra aanwakkert. Sommige inkopers bestellen extra omdat het onzeker is of en wanneer de bestelde goederen worden geleverd.

Industriële productie kan verder toenemen

Behalve tekorten aan materialen komen mogelijk ook andere grenzen aan de capaciteit in zicht. Hoewel sommige branches nog niet de volledige capaciteit benutten, zoals de auto-industrie, lijkt de productie van de Nederlandse industrie als geheel terug te zijn op het niveau van voor corona. Indien branches inderdaad de volledige capaciteit benutten, kunnen ondernemingen de afzetprijzen verder verhogen en investeren in extra productiecapaciteit. De industriële productie kan dit jaar en volgend jaar verder toenemen, al kunnen de tekorten aan materialen op korte termijn de groei remmen.