Nederlandse capaciteit voor elektrolyse waterstof 100 maal groter door subsidie

Met bijna €800 miljoen subsidie geven 7 Nederlandse projecten een flinke impuls aan de productie van waterstof. Als de projecten volgens planning doorgaan, zorgen deze samen voor een vermogen van 1150 megawatt aan elektrolyse om waterstof te maken. Dat is ruim een kwart van het doel voor 2030 uit het Klimaatakkoord.

De projecten richten zich op het maken van waterstof door elektrolyse (het splitsen van water in zuurstof en waterstof met behulp van elektriciteit). Daarvoor worden grote installaties ontwikkeld en gebouwd. Door groene stroom te gebruiken, produceren we de waterstof op een duurzame manier, met minder CO2-uitstoot.

Grotere installaties met meer vermogen

Tot nu toe zijn alleen kleine installaties gebouwd in Nederland. Deze hebben bij elkaar een vermogen van ongeveer 10 megawatt. Wanneer de installaties uit deze nieuwe projecten gebouwd zijn, zullen ze voor tussen de 100 en 250 megawatt per stuk zorgen. Zo wordt het opgeteld vermogen voor waterstofproductie door elektrolyse in Nederland 100 keer groter.

De bedrijven hebben plannen om deze ‘hernieuwbare’ waterstof te gebruiken voor verschillende industrieën. Bijvoorbeeld voor de verduurzaming van staalproductie, voor gebruik in raffinaderijen, of voor de productie van kunstmest.

Belangrijke waterstofprojecten

De subsidie voor deze projecten komt uit de subsidieregeling Important Project of Common European Interest (IPCEI) Waterstof: Waterstofproductie door elektrolyse. Deze subsidie is bedoeld voor belangrijke projecten op het gebied van hernieuwbare waterstof.

De bedrijven die zich voor de regeling hebben aangemeld, houden zich bezig met de verduurzaming van de industrie. Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft hun projecten de afgelopen maanden beoordeeld. 7 projecten zijn goedgekeurd en ontvangen samen €783,5 miljoen subsidie.

Het gaat om de volgende projecten: Holland Hydrogen 1 van Rotterdam Hydrogen Company B.V. (Shell), H2ermes van H2ermes B.V., Elygator en Curthyl van Air Liquide Industrie B.V., H2-Fifty van H2-Fifty B.V. , Haddock van Ørsted Hydrogen Netherlands Holding B.V. en HyNetherlands van Engie Energie Nederland N.V..

Subsidies voor waterstof

In totaal zijn er 4 regelingen voor subsidie voor waterstof (IPCEI Waterstof), met een totaal budget in Nederland van €1,6 miljard. Eerder dit jaar is bekend gemaakt dat het bedrijf Nedstack subsidie ontvangt onder de IPCEI Waterstof: Technologie.

Voor de 3e regeling, die zich richt op de import en opslag van waterstof, is €595 miljoen beschikbaar. Deze subsidieregeling stond afgelopen maand open voor inschrijving. We beoordelen nu deze aanmeldingen.

Voor de 4e is een bedrag van €199 miljoen beschikbaar voor het gebruik van waterstof in de mobiliteit en het transport. Deze subsidieregeling ( IPCEI Waterstof: Mobiliteit en transport) gaat in 2023 van start.