Noordrijn-Westfalen

Nederland en Noordrijn-Westfalen; goede buren en goede vrienden

Op de vierde Grenslandconferentie, die dit jaar plaatsvond  in Aken, heeft het project EnerPRO de Grenslandprijs 2022 gewonnen. Enerpro zet zich op bijzondere wijze in voor samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen, door organisaties te helpen bij het besparen van energie. De winnaar ontving de prijs uit handen van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Hanke Bruins Slot en Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten Stephan Holthoff-Pförtner.

De Grenslandconferentie brengt mensen bij elkaar die hard werken om belemmeringen aan de grens weg te nemen op thema’s als veiligheid, arbeidsmarkt en mobiliteit. De afgelopen jaren is een netwerk gecreëerd dat zich niet alleen over de grenzen, maar ook over alle politieke en bestuurlijke niveaus heen uitstrekt. Deze bijeenkomst vormt hét moment om met elkaar terug te blikken, stappen te zetten in de samenwerking en ambities te formuleren voor de toekomst.

Minister Bruins Slot: “Deze Grenslandconferentie vindt jaarlijks plaats maar de samenwerking tussen Nederland en Noordrijn-Westfalen gaat iedere dag door. De afgelopen jaren en de actualiteit van vandaag laten zien hoe belangrijk onze samenwerking is. We zijn goede buren en goede vrienden. Ook de komende jaren zal ik mij blijven inzetten voor deze samenwerking en de kwaliteit van leven van de regio’s aan de grens.”

Projecten

Een specifieke opgave aan de grens is het benutten van grensoverschrijdende kansen op de arbeidsmarkt. De SGA’s (Servicepunten Grensoverschrijdende Arbeidsbemiddeling) zorgen er bijvoorbeeld voor dat belemmeringen om een baan te vinden in de eigen regio, maar aan de andere kant van de grens, worden verkleind. Daarnaast informeren de GrensInfoPunten (GIPs) inwoners over wonen, werken en studeren in het buurland. Zo hebben in 2021 in totaal 1.540.733 personen de website van de GIPs bezocht en hebben de GIPs op de grens tussen Noordrijn-Westfalen en Nederland samen 10.248 grenspendelaars geadviseerd in totaal 24.472 contactmomenten.

Grensoverschrijdende arbeid kent echter ook een ander gezicht. Als de grens wordt ingezet om toezicht op arbeids- en huisvestingsvoorwaarden voor arbeidsmigranten te bemoeilijken, kunnen – vaak kwetsbare – werknemers het slachtoffer worden van open grenzen. Om die reden voeren Duitse en Nederlandse arbeidsinspecties gezamenlijke inspecties uit in het grensgebied.

Tot slot was ook de coronapandemie in de grensregio de afgelopen periode dé grote opgave, naast natuurlijk de watersnood van afgelopen zomer. Uiteraard zouden we deze gebeurtenissen liever niet meemaken. Er is echter veel van geleerd in het grensoverschrijdende crisismanagement.

Algemene informatie over de Grenslandconferentie Noordrijn-Westfalen

De Grenslandconferentie Noordrijn-Westfalen – Nederland vindt jaarlijks plaats. Na Venlo (2019), Duisburg (2020) en Enschede (2021) was dit jaar de Duitse stad Aken aan de beurt. De volgende conferentie zal in het najaar van 2023 in Nijmegen worden gehouden.

In de ochtend vond er een bestuurlijk overleg plaats bestaande uit de Minister für Bundes- und Europaangelegenheiten sowie Internationales van Noordrijn-Westfalen, de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Commissarissen van de Koning van de provincies Overijssel, Gelderland en Limburg en de Regierungspresidenten van de Bezirksregierungen Münster, Köln en Düsseldorf. In de middag was er een plenair programma, voorafgegaan en gevolgd door verschillende workshops en een netwerkevent.