Monitor staalkabels 24/7 preventief én op afstand, met magnetic rope testing

Zware lasten veilig hijsen, heffen en verplaatsen, met de zekerheid van bedrijfscontinuïteit. Dit vraagt om perfect functionerende staalkabels. Hierbij vertrouwen organisaties meestal op een (dagelijkse) visuele inspectie. Magnetic rope testing (MRT) vormt hierop nu een waardevolle aanvulling. Deze technologie inspecteert óók de binnenzijde van de staalkabel en monitort de kabel 24/7 preventief, op afstand. Mennens, specialist in hijs- en heftechniek, voert nu een pilot uit bij papierproducent Sappi in Maastricht.

Koen van Kollenburg, contractmanager bij Mennens, legt uit: “Een visuele inspectie zegt al veel, maar als er aan de binnenzijde draadbreukjes ontstaan, zijn die met een visuele inspectie niet metéén zichtbaar. Hoewel dit niet altijd een ramp hoeft te betekenen (er gelden wettelijke normen voor), wil je hier wel zicht op hebben. Je kunt hier dan vroegtijdig op anticiperen. Dit draagt bij aan veiligheid en continuïteit van de operatie.”

MRT toont deflecties ín de staalkabel

Bewezen technologie
Daarom biedt Mennens organisaties nu magnetic rope testing. Van Kollenburg: “We monteren hierbij een device aan de hijskraan. Dit kan zowel verticaal als horizontaal. Tijdens het hijsen en heffen loopt de kabel door het device en ontstaat er een magnetisch veld. Inwendige deflecties, zoals draadbreukjes of beginnende corrosie, beïnvloeden dit magnetisch veld. Dit is later zichtbaar in de data. Bij kranen met dubbele afloop kan het device de staalkabels onafhankelijk van elkaar monitoren.”

Data visualiseren
De data wordt door twee engineers van Mennens gevisualiseerd in een grafiek. Van Kollenburg: “Afwijkingen zijn zichtbaar in de vorm van een piek. Je ziet precies de staat van de binnenzijde van de staalkabel. De data bundelen wij in een rapport, die we dagelijks, wekelijks of maandelijks met de klant doornemen. We voorzien de grafiek ook van kleurcodes: groen voor de ‘gezonde’ delen van de staalkabel, oranje waar een deflectie zit en rood voor als er actie gewenst is.”

Pilot bij Sappi
Magnetic rope testing is een bewezen technologie en onlangs startte Mennens bij papierproducent Sappi met een pilot. Voor de papierproductie heeft Sappi in Maastricht 35 bovenloop- en walskranen continu operationeel. Gigantische rollen papier met een gewicht van soms wel 25 tot 28 ton worden zo van de ene machine naar de andere gehesen. De staalkabels moeten dus in optimale staat zijn. Een monteur inspecteerde de staalkabels elke drie maanden visueel. Om nóg beter, betrouwbaarder én efficiënter zicht te houden op de conditie van de hijskabels, monteerde Mennens als pilot aan één hijskraan een magnetic rope testing-device.

MRT is duurzaam: de monteur hoeft niet naar de locatie te rijden

Nog meer efficiency en betrouwbaarheid
De pilot is pas net van start, maar naar verwachting betekent de pilot voor Sappi een verbeterslag. Rob Hennekens, Reliability Engineer bij Sappi, vertelt: “Voorlopig geldt magnetic rope testing als een aanvulling op de fysieke visuele inspectie. Het is voor ons een belangrijke extra tool om de conditie van onze hijskabels continu te monitoren. Als de staalkabel niet in de meest optimale conditie is dan weten we dit in een nog vroeger stadium. Hierdoor kunnen we ook beter plannen. Zo kunnen we de veiligheid en continuïteit nog beter waarborgen.”

Duurzaam, kostenefficiënt en betrouwbaar
Van Kollenburg besluit: “Met magnetic rope testing krijg je een nóg betrouwbaarder beeld van de algehele staat van de staalkabel. Dit is nóg veiliger en kan positieve impact hebben op kabelwissels. Normaal wissel je een kabel op basis van de visuele inspectie. En door ervaring weet je bijvoorbeeld: met deze productiecapaciteit gaat een kabel ongeveer 2 jaar mee. Maar wellicht blijkt uit de data dat die kabel makkelijk 2,5 jaar meekan. Dan scheelt dat in 5 jaar tijd één complete kabelwissel, dat kan een grote kostenbesparing opleveren. Bijkomend voordeel is dat magnetic rope testing een duurzame oplossing is. Inspectie kan immers op afstand plaatsvinden, elk moment van de dag. Een monteur hoeft niet naar de locatie te komen. Een win-winsituatie.”