MJA-OI-bedrijven behalen 246% energiebesparing maar vervolg ontbreekt

De bedrijven van het MJA-deelconvenant Overige Industrie hebben in de periode 2017-2020 de doelstelling van 3.235 TJ energiebesparing met 7.942 TJ ruim overtroffen. Gezamenlijk is 246% energie bespaard. De subdoelen procesefficiency, ketenefficiency en de inkoop van duurzame energie zijn allemaal overtroffen. Helaas is het succesvolle MJA-convenant op 31 december 2020 gestopt. Robert van Beek secretaris van het MJA-OI: “Het is ongelooflijk jammer en verbazingwekkend dat er geen structurele aanpak energiebesparing meer is. EZK heeft al haar kaarten gezet op de 400 grote ETS-bedrijven. Voor de ca. 1.200 MJA- en MEE-bedrijven is er niets”.

Energiebesparing heeft direct effect

De MJA-OI bestaat grotendeels uit FME-lidbedrijven aangevuld met grafische bedrijven, kleine bierbrouwers, de NOS en Schiphol. Het is daarmee een van de grotere deelconvenanten. Op 9 september zijn de energiebesparingsresultaten gepresenteerd tijdens een bijeenkomst in de Maxima-centrale van ENGIE in Lelystad.  De belangrijke procesefficiency doelstelling was gepland op 1.333 TJ op basis van de Energie Efficiency Plannen (EEP) van de bedrijven maar ook deze kwam  met 1.450 TJ ruim 8% hoger uit. De bedrijven hebben de grootste slag gemaakt bij de inkoop van groene stroom en ketenefficiency. Robert van Beek: “Deze MJA-OI-cijfers laten zien dat bedrijven hun afspraken nakomen en weten te overtreffen. Daar komt bij dat energiebesparing onmiddellijk bijdraagt aan het tegengaan van de opwarming van de aarde en ook ervoor zorgt dat er minder dure opwekking en infrastructuur  nodig is. Ik zou graag zien dat er nieuwe afspraken komen voor de groep van ongeveer 1.200 bedrijven. Dat kan een convenant zijn maar ook iets anders. Niet voor niets zet FME fors in op het project 6-25”. 

FME en andere branches zijn al sinds 2019 met EZK en het Bevoegd Gezag in gesprek maar het duurt nog wel tot juli 2022 of zelf 2023 voordat er iets anders is”. De nieuwe wet Energiesparing met CO2 reductie vervangt straks artikel 2.15 van de Wet Milieubeheer die nu bedrijven verplicht energiebesparingsmaatregelen te nemen die zich terugverdienen in vijf jaar. Bedrijven denken echter dat die nieuwe wet te weinig regelmogelijkheden biedt. Zo is een concernaanpak niet mogelijk, is de scope beperkt tot CO2 en niet CO2 eq. en kunnen maatregelen niet in de tijd worden verschoven om bijvoorbeeld aan te sluiten bij logische momenten zoals verbouwing van een gebouw of gepland onderhoud aan de productielijn. Er is geen koppeling met de circulaire economie (scope 3 maatregelen). 

Waterstofcentrale van ENGIE

De MJA-OI-bedrijven waren tijdens de afsluitende bijeenkomst van 9 september te gast bij de Maxima-centrale van ENGIE in Lelystad. Deze gasgestookte centrale levert met de units Flevo 4 en 5 maar liefst 2 x 440 MW aan elektriciteit. ENGIE heeft voor de Flevo 4 unit een upgrade uitgevoerd naar 15% waterstof bijstook. In 2023 zal voor Flevo unit 5 een upgrade komen die zelfs 50% bijstook van waterstof mogelijk maakt met een rendement van 60%. Daarmee is er echt sprake van een waterstofcentrale. De MJA-OI-deelnemers hadden de gewoonte om bij elkaar te vergaderen en zo van elkaar te leren. Er was grote waardering voor de gedurfde plannen van ENGIE om zo snel en fors te investeren in waterstof.