Minder logistiek vervoer in de stad Groningen

Minder logistiek vervoer in Groningen en in de Groningse binnenstad, voor een schonere en leefbare stad. De gemeente Groningen werkt hieraan samen met winkeliers, logistieke bedrijven, Groningen Bereikbaar, Transport en Logistiek Nederland (TLN)  en ondernemersvereniging evofenedex. De werkzaamheden aan de zuidelijke ringweg van Groningen en met name de werkzaamheden van 11 februari tot 9 mei 2022 aan het Julianaplein, vragen om een andere aanpak. Om producten op de afgesproken tijd op locatie te krijgen, worden er hubs rondom de stad opgezet. 

Rond de stad Groningen liggen al verschillende hubs. Daarnaast heeft een aantal bedrijven zich beschikbaar gesteld als extra hub. Op de hubs worden goederen en producten van verschillende bedrijven verzameld. Daarvandaan worden goederen met (elektrische) voertuigen naar de binnenstad vervoerd. Dit zorgt voor een gecoördineerde levering van producten en een forse vermindering van het aantal vervoersbewegingen door Groningen.

Werkzaamheden Operatie Julianaplein

In het voorjaar wordt er van 11 februari tot 9 mei 2022 gewerkt aan het Julianaplein. Dit is onderdeel van het project Aanpak Ring Zuid. De werkzaamheden aan het drukste kruispunt van Noord-Nederland hebben erg veel impact op het verkeer, niet alleen op de zuidelijke ringweg maar op alle wegen in en rond de stad. Het is van groot belang dat er in deze periode veel minder voertuigen op de Groningse wegen rijden. Ook minder logistiek verkeer is daarom noodzakelijk. Het verzamelen van goederen op vaste punten en het samenvoegen van leveringen kan hier een grote bijdrage aan leveren.

Vervoeren via hubs

Op de website van Groningen Bereikbaar zijn de hubs te vinden. Bedrijven kunnen hun goederen naar deze hubs laten vervoeren. Vervolgens worden de goederen vanuit de hub naar de plaats van bestemming gebracht. Bedrijven die ook ruimtes beschikbaar willen stellen als hub, kunnen contact opnemen met Groningen Bereikbaar via info@groningenbereikbaar.nl. Bekijk hier de logistieke hubs. TLN heeft ook de hubs op grotere afstand van Groningen in kaart gebracht.

Nu en in de toekomst

Naast het ontlasten van de wegen in de stad tijdens de grootschalige werkzaamheden, maken we de stad klaar voor de toekomst. De gemeente streeft naar een emissieloze (uitstootvrije) binnenstad in 2025. Vanuit de hubs kunnen goederen makkelijker met elektrische voertuigen naar de winkels en bedrijven in de binnenstad worden vervoerd.

Deze actie is een initiatief van Groningen Bereikbaar, de gemeente Groningen, TLN en ondernemersvereniging evofenedex.