Metaalunie: uitzondering voor monteurs alsnog opgenomen in Wet Quarantaineplicht

De Eerste Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Hugo de Jonge (VWS) die reizigers verplicht om in quarantaine te gaan als zij terugkeren uit een land waar het risico op een coronabesmetting zeer hoog is. Voor economische grensoverschrijdende activiteiten die van ‘cruciaal’ belang zijn, zijn in de wet uitzonderingen opgenomen. De werkzaamheden van monteurs en installateurs waren aanvankelijk niet aangemerkt als uitzondering, maar na lobby van Koninklijke Metaalunie is per ministeriele regeling alsnog een uitzondering opgenomen voor ‘personen die reizen in verband met het verrichten van urgente, incidentele werkzaamheden gerelateerd aan installatie en onderhoud vanuit Nederland uitgevoerde producten, waarvoor specialistische kennis of expertise zijn uitgezonderd van de quarantaineverplichting.’

Dit betekent dat deze werknemers bij terugkomst in Nederland niet verplicht worden gesteld om minimaal 5 dagen in quarantaine te gaan. Metaalunie is verheugd met het besluit van het kabinet om alsnog de werkzaamheden van monteurs en installateurs te erkennen als uitzondering. Hiermee kunnen de werkzaamheden van de Nederlandse industrie zo ongehinderd mogelijk doorgaan.

Quarantaineplicht aanvankelijk onwerkbaar
De quarantaineplicht is één van de maatregelen die het kabinet neemt om het risico op verspreiding van het virus door de komst van nieuwe virusmutaties tegen te gaan. Maar tegelijkertijd is het kabinet zich bewust van het feit dat economische activiteiten niet geheel stil mogen vallen. Voor bepaalde reizigers (bijvoorbeeld familiebezoek na overlijden) en economische activiteiten (zoals transport) zijn dan ook uitzonderingen opgenomen in de wet. Installateurs en monteurs werden aanvankelijk niet als cruciaal gezien. Daarmee dreigde de export van machines en met name ook montage en installatie veel vertraging op te lopen.

Cruciale positie alsnog erkend
Metaalunie heeft de laatste tijd intensief contact gehad met de ministeries van VWS en EZK en de Tweede Kamer. En met resultaat. Inmiddels heeft het kabinet besloten om de cruciale positie van monteurs en installateurs alsnog – middels een ministeriele regeling – op te nemen in het wetsvoorstel. “De Nederlandse economie draait op onze export en dus moeten we zorgen dat als bijvoorbeeld machines geëxporteerd worden, we voldoende oog hebben voor het feit dat deze machines ook gemonteerd en gerepareerd kunnen worden vanuit de Nederlandse leverancier”, aldus Paul Verlinden, beleidssecretaris internationaal ondernemen Metaalunie.