Metaalunie bracht bezoek aan EU

‘Metaalunie vraagt aandacht voor sterkere focus op mkb, stimuleren productie-innovatie en strategische onafhankelijkheid.’


Op 6 en 7 december heeft een delegatie van Koninklijke Metaalunie een bezoek gebracht aan Brussel. Een afvaardiging van het bestuur District Oost en Metaalunie voorzitter Fried Kaanen hebben samen met de Overijsselse Gedeputeerde Eddy van Hijum de wensen van de Nederlandse mkb-maakindustrie onder de aandacht gebracht bij de Europese Commissie. Dat deden zij bij de Nederlandse Europarlementariërs Tom Berendsen (CDA) en Bart Groothuis (VVD) en de Permanente Vertegenwoordiger Economische Zaken van het Nederlandse kabinet.

Tevens is gesproken met de Brusselse vertegenwoordiging van MKB-Nederland en Orgalim (de Europese vertegenwoordiger van de metaalverwerkende industrie). Uiteraard zijn de uitdagingen als gevolg van de huidige energiecrisis aan bod gekomen, maar ook de wensen m.b.t. een toekomstig EU-Industriebeleid, een eerlijk speelveld binnen de EU, financiering van het mkb en toepassing van de MKB-Toets op Europees niveau. Met name het belang van gerichte innovatiestimulering voor het mkb – het verhogen van de arbeidsproductiviteit door productie-innovatie – werd omarmd door de Brusselse vertegenwoordigers.


Belang van mkb
Versterking van het mkb heeft voor de huidige Europese Commissie hoge prioriteit. Recentelijk heeft de Commissie een aanvalsplan gepresenteerd waarin het de lidstaten oproept om de betalingstermijnen voor het mkb drastisch te verlagen. Tevens is de Commissie voornemens om de komende jaren nu echt werk te gaan maken van het toepassen van de MKB-Toets voor het verminderen van regeldruk voor het mkb. Ook wil de Commissie financiering van het mkb toegankelijker maken. De verdere concretisering van de plannen zal het komende jaar plaatsvinden.

 

Belang productie-innovatie nu op het netvlies
Metaalunie heeft bij de Commissie, maar ook bij het Europees Parlement en de Permanente Vertegenwoordiging van het kabinet aangedrongen om ook het stimuleren van productie-innovatie – ter verhoging van de arbeidsproductiviteit en daarmee concurrentiekracht van het mkb – te benoemen als speerpunt. Alleen door gericht in te zetten op innovatie en digitalisering van het mkb kunnen we als Nederlandse mkb-maakbedrijven concurrerend blijven.

‘Protectionistische wind’ in de EU
Op dit moment waait binnen de EU een protectionistische wind. Met name veroorzaakt door de geopolitieke situatie als gevolg van de oorlog in Oekraïne en de opmars van landen als China. Maar ook de VS heeft aangekondigd haar eigen industrie te willen gaan beschermen. Metaalunie is van mening dat ook de Europese Unie een antwoord moet formuleren door een duidelijk Europees Industriebeleid en daarmee onder andere de afhankelijkheid op het vlak van grondstoffen en energie van landen buiten de Europese Unie tegen het licht te houden. Strategische onafhankelijkheid, maar ook nadrukkelijker inzetten op een circulaire (maak)economie en sleutel technologieën maken hier een belangrijk onderdeel van uit.