Metaal Nederland: nieuwe vereniging voor de metaalketen

De Nederlandse basismetaal en gieterijen gaan hun krachten bundelen in Metaal Nederland. Met actieve ondersteuning van FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, wordt gezamenlijk gewerkt aan maatschappelijke uitdagingen op onder andere het vlak van technologische innovatie, circulaire economie, klimaat, milieu en maatschappelijk verantwoord ondernemen.

Voorheen werkten bedrijven binnen de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) en de Algemene Vereniging van Nederlandse Gieterijen (AVNeG) separaat aan deze onderwerpen. “Door de krachten te bundelen, stellen we onze bedrijven in staat om gebruik te maken van elkaars netwerk en expertise”, aldus Hans van den Berg, voorzitter Metaal Nederland.
Jeroen Spoelder, vicevoorzitter Metaal Nederland: “De huidige maatschappelijke uitdagingen nopen tot meer samenwerking in de metaalketen. Met Metaal Nederland bieden wij juist hiervoor een platform voor metaalbedrijven.”
FME, de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie, werkt nauw samen met Metaal Nederland. “FME werkt actief aan het versterken van de metaalketen, omdat krachtenbundeling ondernemers in staat stelt kansen te pakken met het oog op de huidige maatschappelijke uitdagingen. We werken de komende jaren dan ook graag samen met Metaal Nederland”, aldus Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van FME.

Over Metaal Nederland
Metaal Nederland komt op voor de belangen van de Nederlandse metaalindustrie, waaronder basismetaal en gieterijen. Dit zijn ondernemingen die uit metaalertsen zuivere metalen vrijmaken, bedrijven die ingezamelde recyclematerialen voor hergebruik omsmelten en opwerken en gieterijen. Metaal Nederland vertegenwoordigt ruim 80% van de in Nederland gevestigde metallurgische industrie (bedrijven met rechtspersoonlijkheid en 20 of meer medewerkers) en de grootste gieterijen in ons land. De aangesloten bedrijven vertegenwoordigen in Nederland ruim 50.000 voltijdsbanen (direct/indirect) en 6 miljard euro exportwaarde.