Meer notie nodig over gebruik ZZS door kleinere bedrijven

Uit onderzoek blijkt dat kleinere bedrijven veel vaker en meer zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) gebruiken dan gedacht. Ook is duidelijk geworden dat er te weinig kennis is over en zicht op het gebruik en vrijkomen van ZZS. Voor gemeenten is deze constatering om 2 redenen belangrijk.

Op de eerste plaats worden gemeenten in toenemende mate aangesproken op het (mogelijk) vrijkomen van milieubelastende stoffen als ZZS. Op de tweede plaats zijn bedrijven, zoals een schildersbedrijf of metaalbewerkingsbedrijf, vaak onderdeel van de lokale gemeenschap en economie. En juist die bedrijven hebben vaak te weinig bewustzijn en kennis over de rol van ZZS in hun werk. 

Kennis verbeteren

Gelukkig blijkt dat er veel mogelijkheden zijn om de omgang met ZZS door kleinere bedrijven te verbeteren. Door kennis bij gemeenten en bedrijven te verbeteren, kunnen risico’s op belasting van het milieu en vervelende gevolgen voor de bedrijven zelf sterk worden verminderd. 

Pilot in de Achterhoek

Met een pilot in de Achterhoek is aangetoond dat het gebruik van ZZS door kleinere bedrijven aandacht behoeft: van de 183 bedrijven die reageerden, werken er 54 mogelijk met ZZS. Ook heeft de pilot laten zien dat praktische samenwerking op het gebied van voorlichting en kennis met het georganiseerde bedrijfsleven veel rendement oplevert. 

Aanpak in alle gemeenten toepassen

Om de praktische lessen en aanbevelingen te kunnen uitvoeren, is steun van het rijk nodig. Gemeenten en provincies zitten financieel gezien aan de grens van wat zij hun Omgevingsdiensten kunnen laten doen. De VNG en IPO willen daarom een vervolg op het project ‘Decentrale benadering ZZS’. We zoeken daarvoor aansluiting bij het rijk om als 1 overheid de omgang met ZZS door bedrijven te verbeteren en verminderen. Ook vragen we het rijk om subsidie voor dit vervolg. Voor gemeenten wordt het daarmee mogelijk om de aanpak die in de Achterhoek is getest, in alle gemeenten toe te passen. 

Over het onderzoek

De VNG en IPO hebben in samenwerking met Omgevingsdienst NL, VNO-NCW en het RIVM het gebruik van ZZS in het productieproces van kleinere bedrijven onderzocht. Voor het onderzoek kregen de VNG en IPO een subsidie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. 

Meer informatie