MBD als hulpmiddel bij verdere ketendigitalisering

Model Based Definition, kortweg MBD, is voor veel OEM-bedrijven een belangrijk hulpmiddel in de verdere digitalisering van de informatiestroom in de keten. Het voordeel is dat in de gehele keten altijd de juiste productinformatie centraal bereikbaar is voor alle betrokken partijen. Teqnow onderzocht de gevolgen, de voordelen en soms ook de nadelen die de invoering van MBD heeft voor toeleveranciers en legde de bevindingen vast in een uitgebreide digitale publicatie.

De laatste ontwikkeling op het gebied van CAD-software heeft enkele jaren geleden in Nederland haar intrede gedaan. Een grote machinebouwer omarmde toen samen met haar rechtstreekse leveranciers het concept van MBD. Een werkwijze die vanaf het ontwerp tot en met de controle van de producten automatisch verloopt en volledig digitaal wordt gedocumenteerd. 

In de Teqnow-publicatie wordt ingegaan op de historie van het digitaliseren, en de digitale samenwerking in de industrie. MBD staat voor een concept, waarbij alle activiteiten rondom een product digitaal gebundeld zijn. MBD is de digitale bundeling van alle informatie die beschikbaar komt bij alle werkprocessen vanaf het ontwerp tot en met de productie van een product. Papieren tekeningen en documenten komen bij MBD niet meer voor, ze zijn digitaal.

Na een goed bezocht webinar over MBD is nu een publicatie beschikbaar over dit onderwerp. Op vragen als wat is MBD?, welke voor- en nadelen heeft het?, hoever staat het in de praktijk en wanneer moet ik met mijn bedrijf overstappen?, geeft de Teqnow-publicatie ‘Model Based Definition. Onmisbaar voor de een, overbodig voor de ander’ antwoord. De digitale publicatie is beschikbaar voor deelnemers aan Teqnow. Ieder bedrijf in de metaalindustrie kan deelnemer worden. Voor leden van Koninklijke Metaalunie is deelname gratis, niet-leden betalen een jaarlijkse bijdrage van € 250,-. 

Teqnow is hét platform van Koninklijke Metaalunie dat de aandacht voor en toepassing van toptechnologie in het industriële mkb vergroot en stimuleert. Kijk voor meer info en aanmelding voor deelname aan Teqnow op 

www.teqnow.nl