Maakindustrie niet voorbereid op circulaire economie

Het gros van de bedrijven in de maakindustrie is niet voorbereid op de gevolgen van de circulaire economie. Het kijken naar de overheid voor dwingende of stimulerende maatregelen en het geen idee hebben waar en hoe te beginnen met circulariteit zijn hier debet aan. Door deze afwachtende houding stagneert de transitie naar circulaire, duurzame productie. Dit stelt Ardi Dortmans, director of science CEE bij TNO.
 
Klimaatverandering en de voorspelde schaarste aan materialen dagen de maakindustrie uit om een circulaire economie op te bouwen met een efficiënt energiegebruik en met recycling van materialen. Daarnaast vraagt de consument om duurzame producten, dus hierop acteren is een must. ‘De maakindustrie moet niet afwachten totdat het regieteam Circulaire Economie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat met regelgeving dwingende of stimulerende maatregelen afkondigt. Zij moeten nu zelf in actie komen en nadenken over de herkomst van materialen, de productiemethode en het terugwinnen van grondstoffen na gebruik’, aldus Dortmans.
 
Christa Hooijer, director of science IND bij TNO vult aan: ‘Om duurzaam te kunnen produceren is vergaande digitalisering van de maakindustrie nodig. Een maakbedrijf wordt flexibeler wanneer er snel op veranderende marktomstandigheden kan worden ingesprongen. Dit adaptievermogen van de industrie is tijdens de coronaperiode meermaals aan het licht gekomen.’ Vergaande samenwerking en datadeling in de keten (verticaal), in de branche (horizontaal) en in de regio (multilateraal) maakt dat de maakindustrie flexibel, circulair en daarmee duurzamer wordt. Door het gebruik van de gefedereerde data weet een maakbedrijf wat het krijgt, waar het vandaan komt, wat het doet en hoe het te hergebruiken. Randvoorwaarde is dat -naast het denken in circulariteit- een nieuw verdienmodel voor alle partners wordt opgetuigd, zodat datadelen en recyclen loont. Brancheorganisaties kunnen hierin als katalysator optreden. Ardi Dortmans en Christa Hooijer zijn graag bereid om hun visie aan de hand van praktijkvoorbeelden toe te lichten.