Slechts 40% van de bedrijven ziet de waarde van robotisering en AI voor hun logistieke processen

Bijna 40% van de bedrijven actief in de industrie, groothandel, grote detailhandel en transport en logistiek die aangeven dat er ruimte is voor verbetering van hun logistieke processen, ziet in robotisering en Artificiële Intelligentie (AI) toegevoegde waarde. Dit blijkt uit onderzoek* uitgevoerd in opdracht van CLS iMation, dat zich toelegt op intelligente oplossingen voor logistieke automatisering. Opvallend is dat vooral de oudere ondervraagden minder de toegevoegde waarde zien van robotisering en AI, terwijl de leeftijdsgroep tot 40 jaar een groot voorstander is. Snellere acceptatie zou wenselijk zijn. Door het tekort aan personeel in de logistieke sector neemt de werkdruk toe. Robotisering en AI kunnen een belangrijke rol spelen om de efficiency van logistieke processen te verbeteren.

Uit het onderzoek blijkt tevens dat een kwart van de ondervraagden, in elke leeftijdscategorie, aangeeft onvoldoende kennis van robotisering en AI te hebben. Michele Calabrese, hoofd van CLS iMation, zegt hierover: “Hier ligt een belangrijke voorlichtende taak voor ons. De huidige arbeidskrapte waardoor de werkdruk enorm toeneemt, is een belangrijk argument om deze efficiëntere werkmethoden snel te omarmen.” Naarmate de ondervraagden ouder worden, daalt de acceptatie van robotisering en AI. Belangrijkste redenen om vooralsnog nee te zeggen tegen robotisering en AI zijn: “het blijft mensenwerk” en “het past niet bij onze organisatie”.

Eisen aan robotisering
Indien men overweegt over te gaan tot robotisering is een aantal voorwaarden van belang. Men vindt de veiligheid van de medewerkers die samenwerken met hun automatische ‘collega’s’ het allerbelangrijkste. Daarna zijn service en onderhoud aan de geleverde apparatuur en de flexibiliteit van het systeem van belang. Ook moet het mogelijk zijn de configuratie uit te breiden en dient de apparatuur snel in het logistieke proces te worden geïmplementeerd.

App voor continue monitoring logistieke proces
De vraag of een App, waarmee eenvoudig realtime inzicht is in het complete logistieke proces,  waardoor snel kan worden ingegrepen, toegevoegde waarde zou hebben, wordt door bijna de helft van de ondervraagden positief beantwoord. Ook hier speelt de leeftijd van de ondervraagden een rol. Hoe ouder men is, hoe minder men de toegevoegde waarde ervan inziet.

Simulatie programma voorkomt stilstand en neemt onzekerheden weg
Volgens Calabrese zijn de uitkomsten herkenbaar. In zijn rol als consultant heeft hij hier dagelijks mee te maken. “Vaak werkt men al vele jaren op dezelfde manier. En ondanks het feit dat men graag wil verbeteren, vormen ingesleten procedures, veelal in combinatie met onvoldoende kennis, een groot struikelblok bij het toepassen van robotisering en AI. Men is bang dat veranderingen de continuïteit van het logistieke proces in gevaar brengen en dat men het overzicht zal verliezen. Reden voor ons om als adviseur goed uit te leggen wat er gaat gebeuren en, vooral, de angst weg te nemen dat tijdens de implementatie processen stil komen te staan. Wij hebben hiervoor een simulatietool (Simulation as a Service) ontwikkeld, waarmee we huidige processen en de interactie tussen bestaande systemen in beeld kunnen brengen. Vervolgens kunnen we, zonder lopende processen te verstoren, oplossingen op het gebied van robotisering en AI ontwikkelen en testen. De klant kan hiermee weloverwogen, en met kennis van zaken, de juiste beslissingen nemen. Wij helpen daar graag bij.”