Volop aandacht voor veranderende arbeidsmarkt

Met het opleveren van de nieuwe zeesluis bij Kornwerderzand in zicht, staan de binnenhavens van Kampen, Meppel en Zwolle klaar voor een frisse economische impuls. Over de ambities van Port of Zwolle vond 26 oktober een goedbezocht debat plaats. Hierbij werd onder meer stilgestaan bij het belang van economische groei voor het achterland en de veranderingen op de logistieke arbeidsmarkt.

De regio Port of Zwolle is momenteel goed voor ruim 40.000 (in)directe banen. Door de aankomende groeimogelijkheden wordt verwacht dat de vraag naar goed geschoolde medewerkers de komende jaren behoorlijk zal groeien. Een van de experts die hierover hun mening lieten horen tijdens de debatronden was Manue Azoulay, beleidsadviseur human capital bij evofenedex. Op de stelling ‘Bedrijven en overheid in de regio Zwolle zijn onvoldoende voorbereid op de arbeidsmarkt van de toekomst’ reageerde zij volmondig met “Eens!”. Volgens haar veranderen de inhoud en omgeving van werk en onze blik daar op. “Het is tijd dat we zelf ook onze aanpak veranderen. Probeer je personeelsbeleid vandaag eens anders te doen, dan breng je vanzelf iets in beweging. Kijk bijvoorbeeld bij je werving eens naar andere doelgroepen zoals vrouwen of ouderen, combineer banen en meld je vandaag nog aan als leerbedrijf.”

Behouden en ontwikkelen

Wat tijdens het debat ook werd bevestigd, is dat ondernemers de oplopende personeelstekorten alleen kunnen oplossen door samen te werken. Dit beaamt ook Suzan Ingelse van het Deltion College, een opleidingencentrum in de regio Zwolle voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie. Zij leidt samen met ondernemers in korte perioden zijinstromers succesvol op tot logistiek medewerkers. Azoulay: “Vanuit het bedrijfsleven mogen we veel meer laten horen hoe essentieel de opleidingen in de logistiek voor ons zijn. Want momenteel worden er nog klassen vol jongeren opgeleid voor beroepen waar geen werk voor is, dat moet echt anders.” De beleidsadviseur human capital van evofenedex riep de ondernemers in de zaal op in actie te komen. “Denk daarbij niet alleen aan jongeren maar ook aan training en opleidingen voor je medewerkers en zorg ervoor dat je medewerkers behoudt en ontwikkelt.”

Ook voor vrouwen

Adwin Verhoeks van Tielbeke Transport werkt al jaren als leerbedrijf succesvol samen met studenten van het Deltion College. “Maar daarmee zijn we er nog niet. Om de krapte op de arbeidsmarkt tegen te gaan moeten we waar mogelijk meer inzetten op innovatie, nog beter voor onze mensen zorgen en betrokkenheid tonen.” Rogier Verkley van Wezenberg Transport geeft aan sinds twee jaar structureel mensen op te leiden tot logistiek medewerker en chauffeur. “Alleen op die manier kom je nog aan goede mensen. Bovendien moeten we kijken naar hun arbeidsomstandigheden en hoe we die kunnen aanpassen zodat het werk aantrekkelijker wordt, ook voor vrouwen. Bovendien is het aantal uren dat mensen in de week willen werken voor velen belangrijk.”