Dossier kentekenplicht

Bijna 2 jaar geleden is de kentekenplicht ingegaan voor mobiele machines op de openbare weg. Zolang zijn we als BMWT ook al bezig met RDW en het ministerie Infrastructuur en Waterstaat, om de knelpunten in de wetgeving proberen aan te passen. Sinds juni 2022 is I&W bezig met voorstellen van RDW en de gezamenlijke branchepartijen te beoordelen en te toetsen. De besluiten die I&W maakt worden via een internetconsultatie gedeeld. De planning was om deze op 1 november te gaan laten starten. Vanwege personeelstekorten op de juridische afdelingen zal de internetconsultatie vertraging oplopen.

Onbekend is hoeveel vertraging het proces oploopt. Dit kan van enkele dagen tot weken zijn. Wel is duidelijk dat als de internetconsultatie niet voor kerst is afgerond, de geplande datum van invoering op 1 april 2023 niet gehaald kan worden. Wat automatisch consequenties heeft voor de invoering van de nationale typegoedkeuring en de daar aangekoppelde “tijdelijke maatregel versneld inschrijven”.

Wat is wel duidelijk qua aanpassingen?

De details van de wetteksten zijn niet bekend gemaakt, maar wel de grote lijnen.

  • Alles wat RDW mogelijk heeft gemaakt in de “wijze van keuren” (versie 1 januari 2022), zal ook een wettelijke borging krijgen. Als een machine nu individueel gekeurd kan worden, dan blijft dat zo.
  • Dezelfde set aan technische eisen, zal ook gaan gelden voor machines in de nationale typegoedkeuring.
  • Enkele zware proces eisen, waar onder de RMI, komen te vervallen bij de nationale typegoedkeuring. Verder zal de typegoedkeuring worden ingericht zoals RDW bedacht heeft.

Welke aanpassingen komen er niet?

  • Er komt geen verruiming van vrijgestelde machines. De beleidsmedewerkers zijn overtuigd van de knelpunten die we gezamenlijk in de bedrijfsbezoeken en gesprekken hebben aangedragen. De juristen vinden dat de “regeling voertuigen”, niet de juiste plek is om deze vrijstellingen te regelen.
  • Aanvullend op het punt hiervoor: er komt geen aanpassing van de definitie “openbare weg”. Hoewel veel mensen die wel zouden willen, is de nevenschade van deze aanpassing extreem groot. De optie is niet haalbaar.

Over veel andere onderwerpen zijn de details nog niet bekend, zodra de internetconsultatie openstaat, zullen de BMWT-leden verder geïnformeerd worden.