Lancering ActieAgenda Technologische Industrie in Zuid-Holland

Tijdens ZIE 2021 presenteerden de Economic Board Zuid-Holland (EBZ), HI (Holland Instrumentation) en InnovationQuarter de ActieAgenda Technologische Industrie. Deze ActieAgenda is de blauwdruk voor de nieuwe economische motor van Zuid-Holland en heeft de ambitie om de omzet van de technologische industrie in Zuid-Holland te verdubbelen van € 26 mrd. nu naar € 50 mrd. in 2030, met name door allerlei producten te ontwikkelen die maatschappelijke problemen helpen oplossen. En passant ontstaan zo zeker 30.000 nieuwe banen.

ZIE is het jaarevent van HI, één van de drie grondleggers van de ActieAgenda. Deze ActieAgenda vormt de uitwerking van het hoofdstuk ‘maakindustrie’ in de Groeiagenda Zuid-Holland. Het bouwt voort op een sterk fundament: een zeer omvangrijke technologische industrie, het grootste kenniscluster in Nederland, de meest ondernemende regio van Nederland (Delft en Westland) en eerdere significante investeringen van provincie, MRDH en vele andere partijen in het innovatieprogramma Smart Manufacturing Industriële toepassing in Zuid-Holland (SMITZH). Ook het Human Capital Akkoord vormt een deel van het fundament.

Maakindustrie: uitvoeren agenda levert € 50 miljard op in 2030
Zuid-Holland is de provincie met de meeste bedrijven in de technologische industrie, dat is de hightech en midtech industrie inclusief toeleveranciersketen. Ruim 31.000 bedrijven bieden werk aan 110.000 mensen in Zuid-Holland. Deze bedrijven zijn in vele eindmarkten actief, van maritiem tot zorg en tuinbouw. Dat biedt kansen die nu nog onderbenut blijven. Terwijl ze heel veel gemeenschappelijke uitdagingen hebben die je met elkaar veel slimmer en beter kunt oppakken: denk aan alles wat te maken heeft met digitalisering, 3D printen, tekort aan personeel en nieuwe vaardigheden voor nieuwe technologie. Samenwerking levert ook businesskansen: want innovatie ontstaat vooral door slimme combinaties van bestaande technieken, die in andere sectoren al langer worden toegepast.

Meer samenwerking in de regio wordt steeds belangrijker
De ambities van de ActieAgenda zijn groot en concreet: een verdubbeling van de omzet en dus de toegevoegde waarde in 2030. Ongeveer 30.000 extra banen. Producten die onze wereld schoner, duurzamer en gezonder maken. Samenwerking is de katalysator om dit te bereiken. Daarvoor zetten de gezamenlijke partners van de ActieAgenda technologische Industrie in op een beperkt aantal nieuwe productketens die maatschappelijke uitdagingen helpen oplossen. Dit wordt ondersteund door de digitalisering in het toeleverancierssysteem, het versterken van de instroom en vasthouden van talent, en het versterken van het netwerk en ecosysteem.

Martin van Gogh, Divisie Directeur bij Batenburg Industriële Automatisering en vicevoorzitter EBZ, deed een oproep aan de aanwezigen tijdens ZIE: “We hebben de handen ineen geslagen en dagen u uit om samen met ons deze ambities waar te maken, als ondernemer, onderzoeker, onderwijzer, overheid, adviseur, financier, marketeer, certificeerder, industrieel ontwerper of welke andere rol u vervult in ons snel ontwikkelende ecosysteem. Laat ons weten hoe u mee wilt doen met de ActieAgenda. We moeten samenwerken met én tussen de hotspots in de regio, zodat we kunnen laten zien aan de wereld, studenten en de maatschappij wat een enorme industrie we hebben, waar we trots op mogen zijn!”