Lage pakkans door gebrek fysieke handhaving

Uit het Meerjarenplan van de ILT blijkt dat het aantal fysieke wegcontroles de komende jaren waarschijnlijk niet toeneemt. Dat is zeer onwenselijk, vindt TLN. Zonder genoeg fysieke handhaving langs de weg blijft de pakkans van buitenlandse voertuigen laag.

Uit het Meerjarenplan 2022-2026 blijkt dat de ILT de pakkans wil vergroten door middel van het verhogen van de digitale bedrijfsinspecties, die vorig jaar zijn begonnen. Met de informatie die de ILT daaruit verzamelt, hoopt het effectief te kunnen handhaven op bedrijven die de structureel regels niet naleven. Bovendien probeert de ILT hiermee eindelijk aan het aantal verplicht te controleren werkdagen te komen, zoals dat in Europa is afgesproken.

Lage pakkans
Hoewel TLN verwacht dat deze vorm van handhaving zeker zal bijdragen aan het verhogen van de naleving op wet- en regelgeving, zal dat vooral gelden voor Nederlandse vervoerders. Transportbedrijven die elders zijn gevestigd worden namelijk niet digitaal gecontroleerd. TLN maakt zich al jaren zorgen over de lage pakkans van overtreders van de wet en ziet hiermee een verdere schreefgroei ontstaan in de pakkans voor Nederlandse en buitenlandse voertuigen. Dat is zeer onwenselijk. Hierdoor is namelijk geen sprake van een gelijk Europees speelveld. Bovendien zijn handhavers niet zichtbaar door een structureel gebrek aan wegcontroles. Dus ook het preventieve effect van zichtbare handhaving is onvoldoende aanwezig.

Fysieke handhaving
TLN pleit al jaren voor structurele verhoging van de fysieke handhavingscapaciteit en pleitte hier voor in zowel het verkiezingsmanifest als de formatiebrief, eerder vorig jaar. TLN zou graag een specifiek plan zien voor de handhaving van de regels op de buitenlandse voertuigen. Het recent ingevoerde Mobility Package vraagt daar ook om. De weginspecties zijn niet alleen een belangrijke bron voor de ILT om haar systemen op realiteitsgehalte te checken, maar moeten ook belangrijke informatie opleveren voor de handhaving van detachering dat onder de bevoegdheid van ISZW valt. Die handhavers hebben de informatie uit de weginspecties nodig om zelf te kunnen handhaven. Meer dan genoeg aanleiding en reden om de bestaande capaciteit op weginspecties te verhogen, vindt TLN.