Laat jouw werknemers zich verder ontwikkelen

Sinds kort is het weer mogelijk om gebruik te maken van de SLIM-regeling. Samenwerkingsverbanden van ten minste twee mkb-ondernemingen, maar ook grootbedrijven, kunnen zich tot en met 30 juni aanmelden voor de regeling. Met de SLIM-regeling kunnen ondernemers een loopbaanadviseur inzetten of bijvoorbeeld een bedrijfsschool oprichten. Hierdoor kunnen ze de kennis, vaardigheden en beroepshouding van hun werknemers verder ontwikkelen.

Een leerrijke werkomgeving creëren is essentieel. Niet alleen is een werkomgeving waar werknemers zich kunnen blijven ontwikkelen heel aantrekkelijk voor nieuw personeel, ook werk je op deze manier aan de inzetbaarheid van je medewerkers. Welke ambities hebben ze en hoe speel je hier als leidinggevende op in? En hoe ga je om met veranderende werkomstandigheden, bijvoorbeeld door nieuwe technologie en robotisering? De SLIM-regeling kan ondernemers helpen hierop in te spelen.

Wat houdt de SLIM-regeling in?
Van 1 tot en met 30 juni kunnen samenwerkingsverbanden van ten minste twee mkb-ondernemingen, of bijvoorbeeld een brancheorganisatie, onderwijsinstelling, O&O-fonds, of een werknemers- of werkgeversvereniging de SLIM-subsidie aanvragen. En de regeling is ook geopend voor grootbedrijven uit de landbouw-, horeca- of recreatiesector. De subsidie kun je inzetten voor vier soorten activiteiten:

  1. Doorlichting van je bedrijf, wat leidt tot een opleidings- of ontwikkelplan;
  2. (Laten) opstellen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werknemers;
  3. Het ontwikkelen of implementeren van een methode waarin medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen in hun werk. Een voorbeeld hiervan is een eigen (online) bedrijfsschool opzetten;
  4. Bieden van praktijkleerplaatsen in de derde leerweg.

Toolkit SLIM-regeling
Om mkb-ondernemers te inspireren de SLIM-regeling te gebruiken, is een toolkit ontwikkeld. In deze toolkit vind je onder andere een stappenplan om de SLIM-regeling aan te vragen, een factsheet over een leven lang ontwikkelen en een ervaringsverhaal van ondernemer Bart die met behulp van de subsidie een bedrijfsschool heeft opgericht. Deze content kun je als organisatie gebruiken om je achterban te informeren over de mogelijkheden van de SLIM-subsidie.

Later dit jaar komen de mkb-ondernemers opnieuw in aanmerking voor de SLIM-subsidie. Van 1 t/m 30 september 2021 opent het nieuwe tijdvak voor individuele mkb-aanvragen.

Meer informatie over een leven lang ontwikkelen, het aanvragen én ervaringen van andere mkb-ondernemers vind je in de keuzekaart en op uitvoeringvanbeleidszw.nl.