nieuwe cao

Koninklijke Metaalunie akkoord met nieuwe cao Metaalbewerkingsbedrijf

Na zorgvuldig beraad met haar achterban is Koninklijke Metaalunie akkoord gegaan met de nieuwe cao voor het Metaalbewerkingsbedrijf, onderdeel van de cao’s in de Metaal en Techniek. Om technische vakmensen voor de sector te behouden en de aantrekkelijkheid voor jongeren extra te vergroten, is gekozen voor een verbetering van de lonen. 
 
‘Hoewel het resultaat op een aantal punten afwijkt van onze uitgangspunten, hebben wij besloten het cao-resultaat positief tegemoet te treden. Er zitten goede punten in, waar we hard voor hebben gestreden. Het resultaat geeft langdurig rust en zekerheid voor onze 180.000 vakmensen en onze 15.000 bedrijven. Ook de aandacht voor de beloning van de jeugd en voor opleidingen is terecht. Want dat is belangrijk voor een sector, die nog meer vakmensen kan gebruiken, zegt Jos Kleiboer, directeur Beleid Metaalunie’. 
 
Het resultaat bevat aandacht voor de donkere wolken aan de horizon, die er door alle prijsstijgingen op energie- en materialengebied dreigen te ontstaan. Er is als noodrem een tijdelijke uitstelmogelijkheid van de loonsverhoging opgenomen in het akkoord. Maar ook de overheid zal een steentje moeten bijdragen, want alle lasten kunnen niet zomaar op de werkgever worden afgewenteld.
 
Metaalunie gaat het verloop van de onderhandelingen en de samenwerking binnen FWT bespreken met haar collega werkgeversorganisaties om in de toekomst tot een beter onderhandelingsproces te komen.
 

Hieronder in het kort de belangrijkste punten uit de nieuwe cao

 
  • Looptijd dertig maanden
    De nieuwe cao heeft een looptijd van dertig maanden en loopt af per 1 april 2024. De lonen worden per 1 juli met 42,50 euro bruto verhoogd, per 1 september 2022 met 2,75%, per 1 maart 2023 met 3,25% en per 1 januari 2024 met 0,6%. Per 1 juli 2022 is er een eenmalige uitkering van 382,50 euro bruto.
  • Verbetering voor jongeren
    In de cao is met de vakbonden het volgende afgesproken: jongeren tot 21 jaar krijgen per 1 januari 2023 een extra loonsverhoging, zodat zij in totaal minimaal 5% loonsverhoging krijgen, onder andere door de loonsverhoging van 42,50 euro. Verder gaat een werkgroep nieuwe jeugdschalen opstellen.
  • Ook verbetering voor ouderen
    De cao-partijen hebben afspraken gemaakt over een zware-beroepenregeling voor oudere medewerkers. Ouderen met een maandloon tot 3.750 euro kunnen hieraan vanaf 1 januari 2023 deelnemen. Zij krijgen de mogelijkheid maximaal 3 jaar vóór de AOW-leeftijd te stoppen met werken en een uitkering te ontvangen van maximaal 1.874 euro bruto per maand. Daarvoor komt een collectief fonds. Financiering daarvan vindt plaats via een heffing van 0,25%. Cao-partijen hebben daarnaast afgesproken om het Generatiepact voor onbepaalde tijd voort te zetten.
  •  

> Lees het principeakkoord en de begeleidende brief die naar de leden is verstuurd.