Den Haag zet koers naar duurzame toekomst met ‘Werkagenda Energietransitie’

De afgelopen jaren zijn al grote stappen gezet, maar om de aanpak van de energietransitie te versnellen heeft de gemeente Den Haag de ‘Werkagenda Energietransitie’ opgesteld. Dit is de eerste van vier werkagenda’s om de doelstellingen uit de Kadernota Duurzaamheid concreet te maken. Zo laat de gemeente zien wat we de komende jaren samen met de stad gaan doen om de overgang naar duurzame energie te versnellen.

De Haagse energietransitie wordt ondersteund door drie projecten, waaronder de EFG-labelaanpak die zich richt op de isolatie van meer dan 10.000 woningen per jaar. Daarnaast versnelt het college de overgang naar schone energie. Een goed voorbeeld hiervan zijn de ontwikkelingen rondom het De Constant Rebecqueplein, dat de potentie heeft om dé duurzame energiehub van Den Haag te worden, dankzij beschikbare schone energie uit geothermie, aquathermie en restwarmte. Daarmee kunnen zo’n 50.000 Haagse huishoudens van warmte en warm water worden voorzien. Het derde project heeft aandacht voor de samenwerking met de stad om concrete uitvoeringsplannen per wijk te ontwikkelen.

Wethouder Arjen Kapteijns (Energietransitie, Mobiliteit en Grondstoffen) benadrukt het belang van de ‘Werkagenda Energietransitie’ voor Den Haag: “Deze werkagenda is ons kompas naar een duurzame toekomst. Het geeft richting aan onze inspanningen om klimaatneutraliteit te bereiken en legt de basis voor een stad waarin we samen streven naar een gezonde en groene leefomgeving. Met drie belangrijke projecten, veel acties en actieve betrokkenheid van bewoners en bedrijven laten we zien dat de energietransitie een gezamenlijke, stadsbrede inspanning is. Hiermee bouwen we samen aan een veerkrachtige en duurzame stad die klaar is voor de toekomst.”

Haags Klimaatakkoord
Samen met partijen in de stad kan de gemeente haar ambitie waarmaken. Met een Haags Klimaatakkoord stelt de gemeente samen met bewoners en bedrijven afspraken op voor de langere termijn. Daarin worden de gezamenlijke acties die bijdragen aan de ambitie klimaatneutraal te zijn in 2030 benoemd. Zo laten we ook aan Europa zien dat Den Haag de missie van Climate-Neutral and Smart Cities aanpakt. In het akkoord worden de plannen uit de werkagenda’s aangevuld met plannen van partijen in de stad. Het Haags Klimaatakkoord zal in het eerste kwartaal van 2024 worden gelanceerd.

Gemeente geeft het goede voorbeeld
De gemeente toont haar toewijding door zelf duurzamer te worden. Zo wordt de vastgoedportefeuille steeds energiezuiniger, de inkoop wordt vergroend en hergebruik van materialen wordt gestimuleerd. Daarnaast zet de gemeente in op een emissievrij wagenpark, schone dienstreizen en duurzaam woon-werkverkeer. Met het te ontwikkelen klimaatdashboard biedt de gemeente inzicht in de effectiviteit van de Haagse maatregelen en de CO2-impact van de Haagse energietransitieprojecten en andere duurzaamheidsinitiatieven in de stad.

Vier thema’s voor Haagse duurzaamheidsplannen
De gemeente Den Haag heeft in 2019 de Kadernota Duurzaamheid vastgesteld als basis voor haar aanpak. In deze nota zijn duurzaamheidsplannen uitgewerkt in vier thema’s: energietransitie, duurzame leefomgeving, duurzame mobiliteit en de circulaire economie. Deze nota blijft de komende jaren leidend om de versnelling te realiseren en de betrokkenheid van de gemeenteraad, bewoners en organisaties te versterken.