Klimaatwijzer voor beleidsmaatregelen

De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) lanceerde onlangs de Klimaatwijzer voor beleidsmaatregelen. Met de Klimaatwijzer kan iedereen zijn eigen pakket aan beleidsmaatregelen opstellen om te zorgen dat Nederland de klimaatdoelen haalt in 2030. De effecten van heffingen, normen en subsidies in de industrie, energievoorziening, gebouwen, mobiliteit en landbouw worden zichtbaar. De Klimaatwijzer is gemaakt door CE Delft, in opdracht van de NVDE, samen met ABN AMRO, EBN en Stichting 2050.

“Juist tijdens de kabinetsformatie is het handig dat de onderhandelaars snel inzicht krijgen in het effect van beleidsmaatregelen op de CO2-uitstoot. We geven de onderhandelaars hiermee een zakrekenmachientje voor de grote lijnen,” zegt Olof van der Gaag, directeur NVDE. “Het is nu erop of eronder voor het halen van de Nederlandse klimaatdoelen. Een slimme mix van heffingen, normering en subsidies loodst ons naar een koploperpositie in Europa. Dat levert ook veel banen en innovatie op.”

Het onderdeel over beleidsmaatregelen is nieuw in de Klimaatwijzer. De tool bood al eerder inzicht in de CO2-effecten van verschillende technieken. Politici, maar ook andere professionals in de energiesector kunnen met de Klimaatwijzer zelf aan de knoppen van het klimaatbeleid draaien. “De Klimaatwijzer laat zien dat het kan: met de juiste mix aan beleidsmaatregelen maakt Nederland soepel de grote draai naar duurzaamheid. Wij hopen dat politieke partijen zich bewust zijn van hun ‘dekkingsplicht’: wie optie A afwijst, heeft een optie B nodig om hetzelfde doel te halen,” aldus Van der Gaag.

De Klimaatwijzer laat zien dat de overheid op alle fronten aan de bak moet om de klimaatdoelen te halen. Hij toont ook de gevolgen als men ervoor kiest om een sector relatief te ontzien of een beleidsmaatregel af te wijzen: dan moet de benodigde CO2-reductie in andere sectoren of met andere maatregelen worden gevonden.

Over de NVDE
De Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE) maakt zich sterk voor een energievoorziening die volledig is gebaseerd op hernieuwbare energie door het bundelen van krachten uit de gehele sector. De activiteiten bij meer dan 6000 aangesloten bedrijven vertegenwoordigen nu al een omzet van ruim €41 miljard en meer dan 250.000 werknemers.