Ruim € 80 miljoen innovatiesubsidie voor behalen klimaatdoelen

Vanuit de MOOI-regeling (Missiegedreven Onderzoek, Ontwikkeling en Innovatie) kregen het afgelopen halfjaar 26 innovatieve projecten subsidie die bijdragen aan de klimaatdoelen. In totaal werd € 81,4 miljoen verdeeld, waarmee het geld voor de subsidie op is. Met de regeling konden samenwerkende partijen subsidie aanvragen op de thema’s elektriciteit, gebouwde omgeving en industrie.

Elektriciteit: zonnepanelen op zee en oplossing netcongestie

Een mooi voorbeeld is een project dat zich richt op het ontwikkelen van windparken op zee. De partijen die subsidie krijgen ontwikkelen technieken die de fundamenten en kabels van windparken, en het onderwaterleven monitoren. “Hiermee kunnen we de opwek van windenergie op de Noordzee ecologisch en duurzaam uitbreiden”, vertelt Ruud Oerlemans, senior adviseur bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Andere projecten gaan aan de slag met de productie van waterstof uit de opgewekte elektriciteit van windturbines op zee. Daarnaast gaat er subsidie naar een project dat zonneparken op zee geschikt wil maken voor hoge golven op de Noordzee. Ook dit project heeft als doel elektriciteit op te wekken om waterstof te produceren.

Bij andere elektriciteitsprojecten ligt de focus vooral op het oplossen van netcongestie, de overbelasting van ons elektriciteitsnet. Dit willen zij doen door met systemen en technieken pieken op het elektriciteitsnet op te vangen. Deze willen ze daarna opslaan in batterijen of omzetten in andere vormen van energie, zoals waterstof en warmte.

Voor innovaties gericht op elektriciteit werd € 20,4 miljoen verdeeld. 8 samenwerkingsverbanden deden een aanvraag; 6 projecten kregen goedkeuring voor een subsidie van € 2,6 tot € 4 miljoen.

Industrie: grondstoffen uit afval en CO2-vrije warmte

Subsidie voor industrie gaat naar onderzoek voor het maken van Renewable Building Blocks. Dat zijn (chemische) grondstoffen voor nieuwe producten, gemaakt uit afvalstromen. Een ander project onderzoekt de Iron Fuel Technology. Deze technologie verbrandt ijzerpoeder waarbij warmte en roest ontstaat. Deze CO2-vrije technologie is bruikbaar voor hoge-temperatuurprocessen.

Voor innovaties in de industrie lag € 22,4 miljoen subsidie klaar. Hiervoor werden 11 aanvragen ingediend; 8 projecten kregen goedkeuring voor een subsidie tussen € 1,7 en € 4 miljoen.

Gebouwde omgeving: schaalsprong warmtepompen en innovatieve collectieve warmte

Een van de subsidieprojecten in de gebouwde omgeving wil het installatietempo van hybride warmtepompen versnellen met 500 per dag. De innovatie moet ook de tijd halveren die installatiebedrijven kwijt zijn aan intakes, werkvoorbereiding en nazorg. Dit moet bijdragen aan het kunnen plaatsen van één miljoen hybride warmtepompen voor het einde van 2030.

“Weinig personeel is momenteel een remmende factor voor de verduurzaming”, licht Cuno Grootscholten toe, senior adviseur bij RVO. “Dit project zoekt daar een oplossing voor.”

Een ander project dat subsidie krijgt, onderzoekt collectieve warmte via het boren en plaatsen van bodemlussen tot 800 meter diep. Hierop kunnen groepen van 4 tot 12 woningen worden aangesloten. Ook moet dit project leiden tot lagere kosten en minder milieu-impact.

Voor innovaties in de gebouwde omgeving was een budget van € 38,6 miljoen beschikbaar. 23 samenwerkingsverbanden dienden een aanvraag in; 12 projecten kregen goedkeuring voor subsidie.