VOMI en FME: de kracht van ketensamenwerking

Branches die samenwerken en kennis met elkaar delen: het is de rode draad in het verhaal van Ivo van Vliet, algemeen directeur West Industrie bij EQUANS en sinds april 2022 voorzitter van de VOMI, en Peter Hecker, directeur bij VOMI. Deze brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie behartigt de collectieve belangen van haar leden op het gebied van veiligheid, kwaliteit en arbeidsmarkt. Een van de uitdagingen die VOMI en FME verbindt, is het belang van vakmensen.

Hij was al langer bestuurlijk actief voor VOMI, maar Ivo hoefde er niet lang over na te denken om de voorzittershamer op te pakken. “Het is belangrijk om de krachten te bundelen en ons als collectief te positioneren. Niet alleen intern, maar juist ook richting onze opdrachtgevers. Ik geloof in de kracht van de keten. Corona, de oorlog in Oekraïne, de hyperinflatie, loonstijgingen: het zijn ontwikkelingen die we samen moeten oppakken.” Peter: “Toen de coronapandemie uitbrak, hadden wij er belang bij dat het onderhoud aan de installaties bij onze klanten gewoon door kon gaan. We hebben samen met FME gelobbyd om ons vakgebied als ‘vitaal’ benoemd te krijgen. Ook hebben we samengewerkt aan de handreiking veilig werken tijdens corona. Dat is het voordeel van de korte lijnen die we met FME hebben.”

VOMI Veilig en VOMI Scholing zijn twee belangrijke projecten van VOMI. Beide werden mede mogelijk dankzij financiering vanuit de overheid. De VOMI Veilig-aanpak zorgt ervoor dat medewerkers de gevaren beter zien zodat er minder ongelukken gebeuren op het werk. Ivo: “In het verlengde hiervan reiken we de VOMI Safety Experience Award uit. Normaal gesproken worden de contractors beoordeeld, maar wij hebben dat omgedraaid. De contractor kan een opdrachtgever beoordelen op veiligheid. Op die manier maken we van veiligheid een gemeenschappelijk thema. Want het is voor een deel ook perceptie: wat ik veilig vind, kan voor jou onveilig voelen. Praat erover, spreek elkaar aan en geef ook een compliment als het goed gaat.”

Zonder vakmensen geen veiligheid

De andere pijler, VOMI Scholing, heeft alles te maken met dat veiligheidsthema. De toch al krappe arbeidsmarkt komt extra onder druk te staan doordat medewerkers in de coronaperiode een achterstand hebben opgelopen in het bijspijkeren van hun kennis. Ivo: “Veilig werken is de license to operate in onze sector en het tekort aan vakmensen vormt een risico voor de veiligheid. Daar zit voor mij een groot punt van zorg. Een goede vakman werkt veilig. Maar hoe houden we dat vakmanschap op peil als de tekorten steeds groter worden? We kunnen alleen veilig werken met mensen die de juiste competenties hebben én onderhouden. Er gebeuren nu soms dingen in de markt die te wijten zijn aan slecht vakmanschap. Mensen die niet precies weten wat ze doen of niet de juiste instructies krijgen. We hebben te lang over vergrijzing gepraat en gedacht: dat valt wel mee, maar er stroomt nu al heel veel kennis uit.” Peter: “In dat opzicht hebben wij een goede strategische match met FME. Arbeidsmarkt en scholing staan ook bij FME hoog op de agenda.”

“Het is belangrijk dat branches samen optrekken. Met alle uitdagingen die de industrie heeft, hebben we elkaar gewoon knetterhard nodig.”

VOMI werkt intensief en structureel samen met andere branches op grote thema’s als scholing, opleiding en arbeidsmarkt. Met FME, maar ook met aanpalende brancheverenigingen. “Het is een kleine wereld”, aldus Ivo. “Het is belangrijk dat branches samen optrekken. Met alle uitdagingen die de industrie heeft, hebben we elkaar gewoon knetterhard nodig. Om het tekort aan personeel op te lossen, moeten we de maakindustrie samen aantrekkelijker maken. In Duitsland doen ze dat veel beter. Die maken techniek en onderwijs superbelangrijk, het wordt er met de paplepel ingegoten. Dat moeten wij toch ook kunnen? We zijn zo goed georganiseerd, laten we dit doen vanuit een overkoepelende beweging. Start op de basisscholen en doe het samen, niet al die losse initiatieven.”

Samenwerken stimuleert innovatie

Peter kan dit beamen. “Iedereen is goed op zijn of haar gebied, maar we moeten onze deuren juist openzetten. Kennis delen en leren van elkaars ervaringen. En ga ook in gesprek met branches waarvan je in eerste instantie denkt dat er geen overlap is. FME organiseert bijeenkomsten hiervoor en daar doe je ideeën op waarvan je de volgende dag denkt: hé, zouden wij ook niet zoiets kunnen doen? Een overlap is er altijd en juist door die verbinding word je gelijkwaardige gesprekspartners. Zonder samenwerking en kennisdeling stopt elke innovatie. We moeten niet op onze eilanden blijven zitten, maar leren van elkaar. Daar word je allemaal beter van.” 

Over VOMI

VOMI is de brancheorganisatie voor dienstverlenende bedrijven in de procesindustrie. Zij behartigt de collectieve belangen van haar leden met name op het gebied van veiligheid, kwaliteit en arbeidsmarkt. VOMI treedt hierbij op als gesprekspartner richting stakeholders zoals Deltalinqs, VNCI en VNPI. VOMI is vertegenwoordigd in het SSVV-bestuur en neemt deel aan het programma Veiligheid Voorop van VNO-NCW. VOMI is aangesloten bij FME.