Jeroen Sijbers nieuwe directeur C3

Jeroen Sijbers wordt per 1 februari 2023 de nieuwe directeur van Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3). Hij volgt de huidige directeur Marijn Meijer op die per 1 december 2022 bij het SLO aan de slag gaat als Curriculumontwikkelaar Scheikunde. Jeroen komt bij het SLO vandaan, hij is daar nu nog Curriculumontwikkelaar Scheikunde, Technologie & Duurzaamheid.

Jeroen Sijbers: “Chemie stevig op de kaart”

Jeroen is goed bekend met C3. Naast zijn werk voor het SLO en de Vereniging NLT, zet hij zich al jaren in voor de programmacommissie van de Woudschoten Chemie Conferentie, die C3 organiseert. Hij is betrokken geweest bij het opzetten van het vak Natuur, leven en technologie in het onderwijs en heeft veel ervaring met het ontwikkelen van bètacurricula. Jeroen kijkt er naar uit om chemie onder jongeren stevig op de kaart te zetten:

“Met de huidige grote personeelstekorten en de dalende instroom bij de bèta-opleidingen is de urgentie hoog om jongeren vroegtijdig te betrekken bij het werkveld en ze te laten kennismaken met de opleidingen die daarbij horen. Ik kijk er naar uit om daarvoor bruggen te slaan tussen de onderwijsorganisaties, bedrijven en branches waarmee C3 samenwerkt. Mijn focus ligt daarbij op het uitbreiden van de huidige successen en een verbeterde aansluiting tussen vmbo en mbo.”

Marijn Meijer: “Krachtige kanalen ontwikkeld”

Marijn Meijer is tien jaar directeur geweest bij C3. Met zijn uitgebreide netwerk en kennis van zaken maakte hij C3 tot wat het nu is. Hij kijkt terug op een mooie tijd vol inspiratie en creativiteit:

“Ondanks de impact van het coronavirus heeft C3 in de afgelopen jaren krachtige kanalen ontwikkeld om, via het onderwijs en online, de jeugd te blijven bereiken. Ik kijk vooral met trots en plezier terug op de laatste twee Woudschoten Chemie Conferenties die we, met alle coronaonzekerheden, succesvol hebben neergezet. En ik noem speciaal ons onlangs gelanceerde scholierenplatform exactwatjezoekt.nl waarmee we de komende jaren honderdduizenden scholieren gaan helpen bij hun schoolvakken, profielkeuze, werkveldoriëntatie en studiekeuze.”

Centrum JongerenCommunicatie Chemie (C3)

C3 laat kinderen en jongeren via het onderwijs kennismaken met chemie en life sciences zodat ze hun talenten hierin ontdekken en weloverwogen keuzes kunnen maken in profiel en studie. C3 beschikt daarvoor over een groot en betrokken netwerk onder leraren algemeen en scheikunde-docenten in het bijzonder. Via het scholierenplatform exactwatjezoekt.nl helpt C3 jongeren bij hun bètavakken en biedt voorlichting over werkveld en opleidingen in bèta en techniek.