Investeringen groeien met ruim 3 procent in november

In november 2022 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 3,1 procent groter dan een jaar eerder, meldt het CBS. Dat komt vooral doordat meer is geïnvesteerd in gebouwen en overig wegvervoer zoals vrachtwagen en opleggers. In infrastructuur is minder geïnvesteerd.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. November 2022 had hetzelfde aantal werkdagen als november 2021. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de omstandigheden voor de investeringen in januari minder ongunstig dan in november.

Omstandigheden investeringen in januari minder ongunstig

Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in januari minder ongunstig dan in november volgens de CBS Investeringsradar. Dit komt vooral doordat het consumentenvertrouwen minder negatief was. Ook was de jaar-op-jaargroei van de export goederen groter en de jaar-op-jaardaling van de beurskoersen kleiner.