Investeringen groeien met bijna 1 procent in september

In september 2021 was het volume van de investeringen in materiële vaste activa 0,6 procent groter dan een jaar eerder, meldt het CBS. Vooral in machines en woningen is meer geïnvesteerd. De investeringen in infrastructuur en personenauto’s waren lager dan een jaar eerder. Ten opzichte van september 2019 lagen de investeringen 3 procent lager.

De cijfers zijn niet gecorrigeerd voor werkdagen. September 2021 heeft evenveel werkdagen als september 2020. Volgens de CBS Investeringsradar zijn de condities voor de investeringen in november minder gunstig dan in september.

Omstandigheden investeringen in november minder gunstig dan in september
Het CBS publiceert elke maand over de omstandigheden voor de investeringen in de investeringsradar. De investeringen hangen onder meer samen met de situatie op de afzetmarkten en met de situatie op de financiële markten. De indicatoren van de radar hangen vrij goed samen met de investeringen in vaste activa, maar een verbetering van de omstandigheden betekent niet per se een grotere groei of een kleinere krimp van de investeringen.

De omstandigheden voor investeringen zijn in november minder gunstig dan in september volgens de CBS Investeringsradar. Dat komt vooral doordat het consumentenvertrouwen daalde en de groei van de export kleiner was.

De cijfers in dit bericht zijn voorlopig en kunnen worden bijgesteld.