Industrie ziet energie en materialen nog duurder worden

De Nederlandse industrie groeit in het traagste tempo sinds eind 2020. Nieuwe orders, productie en werkgelegenheid nemen in een trager tempo toe, zo blijkt uit de NEVI Inkoopmanagersindex. Wel blijven de inkoop- en afzetprijzen snel stijgen.

De NEVI Inkoopmanagersindex voor de Nederlandse industrie daalde van 60,7 in november naar 58,7 in december, wat duidt op de traagste groei sinds einde 2020, toen de sector snel herstelde. De stand van boven de 50 duidt nog wel op groei. De meeste onderliggende indicatoren duiden op tragere groei, waaronder die voor nieuwe orders, productie en werkgelegenheid. Dat is geen reden tot zorg, want de Nederlandse productie ligt al ruim boven het niveau van voor de pandemie. De groei is nog wel aanzienlijk, ondanks de onzekerheid rond de omikron-variant van het coronavirus. Vooral de vraag naar investeringsgoederen, waaronder machines, is enorm.

Nu ondernemers de boekhouding over 2021 op orde maken, zal velen opvallen dat de kaspositie is verslechterd en het schuldenniveau is toegenomen. Dit wordt veroorzaakt door de combinatie van snelle groei en hoge inflatie. Zowel inkoop- als afzetprijzen blijven zeer snel stijgen, wat ertoe leidt dat veel ondernemingen extra schuld moeten aangaan om hun voorraden te financieren. Materialen, energie en transport worden duurder en veel inkopers hebben materialen gehamsterd vanwege tekorten en lange levertijden, wat nu leidt tot een snelle stijging van voorraden van ingekochte materialen. Ook tarieven voor gas en elektriciteit tikten nieuwe records aan, wat bij veel ondernemers kan leiden tot hogere kosten.

Het lijkt erop dat vraag en aanbod langzaam meer in evenwicht komen, want de voorraden gereed product nemen nog maar in geringe mate af. Toeleveringsketens worden echter opnieuw ontregeld door de omikron-variant. Veel Aziatische landen, waaronder China, grijpen in een vroeg stadium in en besloten in december al vanwege enkele besmettingen tot lockdowns en quarantainemaatregelen in fabrieken en containerterminals. Omikron kan ook leiden tot nieuwe lockdowns in veel Europese landen en in de Verenigde Staten, waardoor consumenten, aan huis gekluisterd, vermoedelijk meer goederen gaan kopen. Omikron kan dus toeleveringsketens verder ontregelen en de vraag naar goederen opzwepen, waardoor tekorten verder kunnen oplopen.