In drie stappen naar een Plan van Aanpak

In elk magazijn lopen medewerkers risico’s. Hoe pak je die risico’s aan? De Code Gezond en Veilig Magazijn geeft aan hoe het Plan van Aanpak eruit moet zien. Ook legt de Code uit met welke risico’s je moet beginnen en hoe je tot zinvolle maatregelen komt.

Bedrijven zijn verplicht om de risico’s op de werkvloer te inventariseren en vast te leggen in de zogenaamde Risico-Inventarisatie & -Evaluatie (RI&E). Vervolgens moeten ze maatregelen nemen om die risico’s te voorkomen of te beperken. Die maatregelen moeten eveneens schriftelijk worden vastgelegd. Zonder een dergelijk Plan van Aanpak is een RI&E niet compleet.

Stap 1: maak een Plan van Aanpak
Hoe maak je nu een Plan van Aanpak? De Code Gezond en Veilig Magazijn geeft een opsomming van de vragen die in het plan moeten worden beantwoord:

 • Welke maatregelen worden getroffen om de risico’s te voorkomen of te beperken?
 • Waarom zijn juist deze maatregelen getroffen?
 • Wie is verantwoordelijk voor uitvoering van die maatregelen?
 • Wanneer moeten die maatregelen in werking zijn?


Stap 2: stel je de juiste prioriteiten
Omdat het niet mogelijk is om alle maatregelen tegelijk uit te voeren, is het zaak prioriteiten te stellen. Daarbij helpt het om de risico’s te verdelen in risicoklassen met de methode van Fine & Kinney. Drie factoren zijn daarvoor bepalend:

 • Waarschijnlijkheid: hoe groot is de kans dat een risico daadwerkelijk leidt tot een ongeval? Is dat een kwestie van tijd of is de kans klein?
 • Blootstelling: hoe vaak worden medewerkers blootgesteld aan het risico? Is dat doorlopend of maar een paar keer per maand of per jaar?
 • Ernst: hoe ernstig zijn de gevolgen? Bestaat de kans op dodelijke slachtoffers of is er hooguit kans op een oppervlakkige verwonding?


Stap 3: bepaal welke maatregelen nodig zijn
Om risico’s te voorkomen of te beperken, zijn in de praktijk vaak verschillende maatregelen mogelijk. Maar wat zijn de juiste maatregelen? Maak daarvoor gebruik van de arbeids-hygiënische strategie:

 • Is het mogelijk om gevaren bij de bron weg te nemen? Denk aan het vervangen van een machine die lawaaidoofheid kan veroorzaken door een nieuwe geluidsarme machine.
 • Is dit niet mogelijk? Kijk dan of collectieve maatregelen mogelijk zijn door werknemers van de bron te scheiden. Dat kan door medewerkers van het lawaai af te schermen door de machine buiten de bedrijfshal te plaatsen.
 • Is dit eveneens niet mogelijk? Neem dan individuele maatregelen door de blootstelling te verminderen. Taakroulatie zorgt ervoor dat medewerkers niet te lang in de buurt van de machine hoeven te werken.
 • Werkt dit niet? Dan moet de medewerker persoonlijke beschermingsmiddelen krijgen, bijvoorbeeld in de vorm van gehoorbeschermers.


Controleer regelmatig of de genomen maatregelen daadwerkelijk het resultaat hebben dat was beoogd. Is dat niet het geval? Bekijk dan wat er kan worden verbeterd om de genomen maatregelen wél te laten slagen.