Hoe werkt circulariteit?

Een circulaire economie draait om het behouden van de waarde van producten, onderdelen en grondstoffen. Oftewel het hergebruiken van grondstoffen, zodat deze nooit op gaan en afval eigenlijk niet of nauwelijks bestaat.

Tijd om circulair te denken

Als we inzien dat het circulaire model van Moeder Natuur werkt, waarom passen wij dan niet onze manier van werken en doen aan? Tijd om te schakelen naar een duurzaam en circulair systeem, waarbij we meer respect hebben voor de samenleving en ecologie.

Om een duidelijker beeld te krijgen op welke manier we het gebruik van primaire grondstoffen kunnen verminderen, maken we gebruik van een ‘9R-model’. Het 9R-model bestaat uit de volgende elementen:

  • Refuse
  • Rethinking
  • Reduce
  • Reuse
  • Rent
  • Repair
  • Refurbish
  • Repurpose
  • Recycle

Een van bovenstaande elementen wordt steeds meer als overweging gezien, namelijk het huren van producten. Zo is er nooit meer iemand eigenaar en komen de producten na gebruik weer terug bij de producent. De materialen kunnen dan gefilterd worden voor oneindige recycling. Het gaat hierbij dus om de diensten die het product levert en niet meer op het bezit ervan. Kortom, met goed gekozen basismaterialen creëren we een ontleen, maak en hergebruik concept, waarbij de afvalberg nog maar zeer beperkt zal zijn en het gebruik van nieuwe grondstoffen gereduceerd kan worden.

Bij Kruizinga.nl vindt u naast nieuwe producten, ook gebruikte opslag- en transportmiddelen en is er de mogelijkheid om een groot deel van assortiment te huren. Op deze manier proberen wij ook onze bijdrage te leveren aan een circulaire economie en helpen we u een handje op weg. Wilt u meer weten over hoe circulariteit nou eigenlijk werkt? Lees dan in onze uitgebreide blog meer informatie of bel gerust een van onze specialisten voor meer informatie omtrent gebruikte producten of het huren hiervan.