Hitteprotocol in vier stappen

Nu de zomer in aantocht is, stijgen de temperaturen op de werkvloer. Wat moet je doen als de temperatuur zo hoog oploopt dat het werk eronder leidt? Op basis van ervaringen uit de praktijk geven wij een voorbeeld van een hitteprotocol voor het magazijn, dat bestaat uit vier stappen.  

Stap 1: Controleer het werkklimaat 
Om vast te stellen of extra maatregelen nodig zijn, is het allereerst zaak om het werkklimaat te meten. Een veel gebruikt hulpmiddel daarvoor is de werkklimaat-app van FNV. Deze app draait op elke smartphone en geeft na het invullen van enkele gegevens een kleurcode. Staat het sein op groen? Dan is er niets aan de hand en kan iedereen blijven doorwerken. Staat het sein op oranje of rood? Dan is actie geboden. 

De belangrijkste in te vullen gegevens zijn de temperatuur en de luchtvochtigheid in het magazijn. Gebruik voor een zo goed mogelijk oordeel gekalibreerde thermo- en hygrometers. Daarnaast moeten nog wat vragen worden ingevuld: 

  • Werken de medewerkers binnen of buiten? 
  • Staan ze in de schaduw of in de zon? 
  • Welke beschermende kleding moeten ze dragen?  


Stap 2: Definieer aanvullende maatregelen 
Vervolgens is het zaak om voor elke kleurcode in kaart te brengen welke aanvullende maatregelen nodig zijn. Als de temperaturen oplopen, is het zaak om waterkoelers te plaatsen en regelmatig te checken of die voldoende watervoorraad hebben. Bij code oranje kan het zinvol zijn om ventilatoren in te schakelen, extra pauzes in te plannen of bouillon uit te delen. Of een tropenrooster in te stellen en ’s ochtends eerder te beginnen.  

Als de code rood is, mogen medewerkers volgens de Arbowet maximaal vijf uur per dag werken. Dan komt het werk in het gedrang en zijn drastische maatregelen noodzakelijk. Denk aan het verschuiven van werkzaamheden naar andere tijden of minder hete dagen. Met name zwangere vrouwen en 55-plussers verdienen extra aandacht. Die behoren tot de groep met verhoogd risico. Geef ze daarom een dagje vrij of probeer ze uit te plannen. 

Stap 3: Zorg voor voldoende draagvlak 
Een belangrijke tip: zorg ervoor dat het hitteprotocol vooraf met alle belanghebbende partijen besproken wordt. Daaronder vallen de medewerkers en de directie van het bedrijf, maar wellicht ook eventuele klanten die afhankelijk zijn van het werk in het magazijn. Elke maatregel kost immers geld. Voorkom dat toepassing van het hitteprotocol op hete dagen alsnog tot discussies binnen het bedrijf en met klanten leidt. 

Stap 4: Controleer tijdens de uitvoering 
Als vervolgens het hitteprotocol wordt uitgevoerd, is het zaak om een vinger aan de pols te houden. Loop wat vaker een rondje door het magazijn. Controleer of alle maatregelen nog functioneren. En vergeet vooral niet aan medewerkers te vragen hoe het gaat. Medewerkers functioneren beter als ze merken dat ze er niet alleen voor staan, maar dat er oog is voor de zware omstandigheden.  

Wat medewerkers waarderen, is het uitdelen van natte bandana’s en ijskompressen. Of trakteren op ijsjes. Specialisten stellen dat het eten van ijs averechts werkt, aangezien het lichaam dan extra warmte gaat produceren om op temperatuur te blijven. Toch blijft een ijsje bij tropische temperaturen erg lekker.