Het ‘nieuwe’ nieuw: gebruikte materialen

Binnen het bedrijfsleven is er gebrek aan kennis over de recyclebaarheid van verschillende materialen. Vaak worden kostbare materialen ongesorteerd weggegooid, terwijl deze vaak nog geschikt zijn voor hergebruik.

Een volledig circulaire economie is waar we in 2050 willen zijn, maar om dat te bereiken zal er meer aandacht gegeven moeten worden aan dit onderwerp. Er zijn verschillende manieren waarmee u kunt bijdragen aan een circulaire economie. Zo is het hergebruiken van producten vaak een betere optie dan veel mensen verwachten. In de meeste gevallen zijn producten die voor de één overtollig zijn, voor de ander nog zeer geschikt om te gebruiken. Hierdoor wordt de levensduur van materialen verlengt, bespaart u kosten op een investering en zijn er minder grondstoffen nodig voor het produceren van nieuwe opslag- en transportmiddelen.

In het logistieke proces zijn volop mogelijkheden voor circulaire toepassingen. Punten waar goederen opgeslagen en klaargemaakt worden voor distributie zijn een goed voorbeeld van waar de circulaire economie haar plek kan vinden. Veel opslag- en transportmiddelen zijn op veel van dit soort locaties aanwezig en spelen een belangrijke rol in het gehele proces. Door deze producten te ‘laten staan’ onttrekt u het aan de circulaire economie waarin grondstoffen en bedrijfsmiddelen hergebruikt kunnen worden. Veelal kunnen deze overtollige producten hergebruikt of gerecycled worden, waarna ze terug in de markt gezet kunnen worden of gebruikt worden als grondstof voor nieuwe middelen.

Vaak blijven overtollige middelen op het bedrijventerrein staan en nemen ze onnodig ruimte in, terwijl ze bij andere bedrijven een volgend leven kunnen krijgen. De vraag naar gebruikte bedrijfsmiddelen neemt de laatste jaren toe, wat betekend dat ze geld waard zijn voor de verkopende partij en waardevol kunnen zijn voor andere bedrijven. Zo kan het aanschaffen en aanbieden van gebruikte materialen een positieve bijdrage leveren aan een circulaire economie.