Vier vragen en antwoorden over rijden op heftrucks

Hoe oud moet je zijn om op een heftruck te mogen rijden? Mag iedereen een heftrucktraining verzorgen? Mag je met een heftruckcertificaat ook een ander intern transportvoertuig besturen? En wat is eigenlijk de maximum snelheid? De Code Gezond en Veilig Magazijn geeft antwoord op deze en andere vragen over het besturen van intern transportmaterieel.

Vanaf welke leeftijd is het toegestaan om een heftruck te besturen?
Dat mag vanaf 16 jaar. Maar tot de bestuurder 18 jaar is, mag hij of zij uitsluitend werken onder deskundig toezicht. Door het gemis aan ervaring is deze leeftijdsgroep namelijk altijd een potentiële risicogroep. Zelfs als de 16 of 17-jarige wél de opleiding heeft gehad, is het niet aan te raden hem of haar zelfstandig te laten werken.

Het deskundig toezicht moet de eventuele gevaren die de werkzaamheden met zich meebrengen voldoende ondervangen. Het deskundig toezicht moet zo zijn georganiseerd dat de gevaren, die op grond van de Arbowet voorgeschreven RI&E aan die werkzaamheden zijn verbonden, worden voorkomen.

Mag de interntransportopleiding worden gegeven door een eigen bedrijfsinstructeur?
Ja, dat mag. Het opleiden van interntransportmedewerkers is echter vakwerk en kan niet zomaar door de eerste de beste worden gedaan. De instructeur moet een gedegen en deskundig gegeven instructie (onderricht) hebben gevolgd om als bedrijfsinstructeur eigen personeel op te leiden.

Mag een medewerker met een heftruckcertificaat ook op een ander transportmiddel rijden?
Nee, dat mag hij of zij niet zomaar. Een medewerker moet machine- en werkgericht zijn opgeleid. Het is evengoed belangrijk dat een transportmiddel niet voor andere doeleinden wordt ingezet dan waarvoor het is ontworpen. Daarom is het opleiden en handhaven van medewerkers ook zo belangrijk. Als een transportmiddel voor andere doeleinden wordt ingezet, kan het goed zijn dat hierbij nieuwe risico’s ontstaan waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen. Een voorbeeld van oneigenlijk gebruik is het optillen van mensen met de vork van een heftruck.

Geldt er een maximale snelheid voor de heftruck?
De maximum snelheid die je met een (hef)truck mag rijden, is volledig afhankelijk van de omstandigheden zoals; omgeving, type /merk truck, type banden, soort last op de vorken, zicht, ander verkeer, enzovoorts. Bepaal voor jouw specifieke situatie de maximum snelheid, leg deze vast in verkeersregels en breng alle medewerkers op de hoogte. Zorg daarnaast vooral voor goede rijvaardigheid, dat snelheden aangepast worden aan de omstandigheden en dat hier dagelijks aandacht voor is.