Gezamenlijke campagne met Rijkswaterstaat: aandacht voor maximale hoogte vrachtauto’s bij tunnels

Het komt regelmatig voor dat Rijkswaterstaat (RWS) een tunnel moet afsluiten omdat een te hoge vrachtwagen erdoor wil rijden. Die afsluitingen leiden tot onveilige situaties, schade aan tunnels en economische schade. Met de campagne ‘Tot vier en niet hoger’ vraagt RWS – samen met evofenedex, de politie en TLN – aandacht voor dit probleem. Het motto van de campagne is: “Voor je de weg opgaat, meet na hoe hoog je vrachtauto is.”

De Europese norm is dat vrachtauto’s niet hoger mogen zijn dan 4 meter. Alle tunnels in de A-wegen zijn hoger dan die norm, maar RWS moet voorkomen dat de verkeersbuis of de installaties die daarin hangen worden beschadigd. RWS houdt hiervoor alle tunnels 24/7 in de gaten vanuit verkeerscentrales met camera’s en detectiesystemen.

Werking detectiesysteem
Sensoren detecteren de hoogte van vrachtauto’s als ze richting de tunnel rijden. De chauffeurs worden tijdig geïnformeerd als ze te hoog zijn via een signaleringsbord langs de weg. Hierdoor kunnen ze de laatste afslag voor de tunnel nog nemen. Wordt bij het tweede meetpunt een te hoge vrachtauto gemeten? Dan verlaagt RWS de toegestane snelheid, gaan de verkeerslichten op rood en de slagbomen voor de tunnel dicht. Niet alleen de vrachtautochauffeur zelf, maar ook alle andere weggebruikers komen stil te staan en lopen vertraging op. De vrachtautochauffeur wordt opgeroepen om naar een speciale calamiteitenweg of vluchtstrook te rijden, zodat de tunnel weer open kan en het overige verkeer door kan rijden.

Oproep aan vervoerders
De economische en maatschappelijke kosten per kilometer file zijn groot. Om het aantal hoogtemeldingen, tunnelafsluitingen, schades en files te verminderen is de oproep aan vervoerders om de hoogte van hun vrachtauto vooraf te checken. Daarbij gaat het er soms om het voertuig niet te hoog te beladen of om ervoor te zorgen dat het zeil over de wagen strak is aangespannen, zodat het niet klappert. Thomas Reitsma, manager Vervoer van evofenedex: “Wij geven de leden van evofenedex voorlichting en tips over hoe ze dit het beste kunnen doen.” Vervoerders kunnen een boete krijgen als bij de meting van de weginspecteur de vrachtauto te hoog is.

Ontheffing
Overigens kan een vervoerder die de weg op moet met een lading die niet onder de vier meter kan blijven, daarvoor een ontheffing aanvragen. De RDW wijst dan een alternatieve route aan.

Welke tunnels?
Tunnels met hoogtedetectie liggen in Noord- en Zuid-Holland en in Limburg. De meeste meldingen worden geregistreerd bij de Drechttunnel (A16), de Noordtunnel (A15) en de Velsertunnel (A22).

Meer informatie
Op de website van RWS staat meer info over de tunnel, tunnelveiligheid en hoogtemetingen.