Geslaagde Chemie on Tour bij Vos Logistics

Wat kan ik verwachten van de nieuwe richtlijn voor de opslag van li-ion batterijen? En van de PGS 15 Nieuwe Stijl? Hoe vul ik het onderwerp ‘Incidentbestrijding’ in bij mijn bedrijf? En hoe gaat een bedrijf als Vos Logistics om met het oefenen van scenario’s?

Zomaar wat vragen die centraal stonden bij de Chemie on Tour die op dinsdag 28 september plaatsvond bij Vos Logistics in Roosendaal. Chemie on Tour is een initiatief van branchevereniging VNCW, waarbij op locatie kennis en ervaringen op het gebied van chemische logistiek uitgewisseld worden. Thema van deze Tour was ‘Risico’s benaderen in PGS 15 & PGS 37 Nieuwe Stijl’.

De aftrap van de Tour werd verzorgd door de host zelf waarbij tijdens een lezing ingegaan werd op het leren van calamiteiten in het magazijn. Hierbij blijken theorie en praktijk helaas niet altijd in lijn te zijn. Door middel van een zeer open communicatie betrokken Eveline Vermeulen en Frank Schets de Tour-deelnemers bij hun ervaringen met incidenten en met name de praktische uitdagingen die op zo’n moment naar voren komen. De presentatie sloot hierbij naadloos aan op het doel van de Tour: kennis delen en leren van elkaars ervaring.

Voorzitter van de PGS 37 commissie Elske van de Fliert ging in haar presentatie in op de nieuwe PGS 37-richtlijn voor de opslag van li-ion batterijen. Steeds meer bedrijven in de chemische logistiek krijgen te maken met de opslag/het transport van dit soort batterijen. Het risico van een thermal runaway tijdens opslag/transport is dan ook al vrij bekend. Maar wat te doen bij een incident? De PGS 37 moet eenieder die bedrijfsmatig met li-ion batterijen omgaat hier meer inzicht in bieden.

In 2015 is gestart met de PGS Nieuwe Stijl. Bij de Nieuwe Stijl wordt uitgegaan van een transparante risicobenadering. De basis voor de doelen van iedere richtlijn wordt gevormd door de wettelijke kaders en een risicobenadering met relevante scenario’s. Zo wordt gekomen tot een aanvaardbaar veiligheidsniveau voor activiteiten met gevaarlijke stoffen. Omdat de komende jaren de gehele PGS-reeks omgezet zal worden naar PGS Nieuwe Stijl neemt Alwin van Aggelenvan A-Risc de deelnemers mee in de opzet van deze risicobenadering. Zo licht hij onder meer toe hoe de scenario’s tot stand zijn gekomen, hoe bepaald wordt wat wel of geen relevant scenario voor de PGS 15 is en hoe deze scenario’s naar doelen en maatregelen vertaald worden.

Deze Tour ook een bijdrage van onze Zuiderburen. Stéphane Santy, Belgisch Gerechtelijk deskundige en voorzitter van DSGA-examencentrum ESI, neemt ons mee in de wereld van incidentenbestrijding. Volgens Santy is incidentenbestrijding geen woord, maar een begrip welke eigenlijk allesomvattend moet zijn, maar waarvan niemand op voorhand de inhoud en kostprijs kan weten. Hoe begin je eraan in je onderneming? Welke adviseurs hebben een rol te spelen en wie heeft wanneer welk bevoegd gezag? Wat doe je zelf en wanneer heb je gespecialiseerde hulp nodig? Op deze en meer vragen werd ingegaan tijdens de presentatie.

De Tour werd afgesloten met een rondleiding bij host Vos Logistics. Hierbij werden de best practices bij een grote logistieke onderneming zoals Vos toegelicht en op locatie bekeken.

Bron: VNCW.nl