Gebruik van Industriële robots met 10% gestegen

In totaal zijn drie miljoen exemplaren in gebruik. Dit blijkt uit recente cijfers van de International Federation of Robotics (IFR). De verkoop van nieuwe robots is met 0,5% licht gestegen; in totaal zijn 384.000 nieuwe industriële robots verscheept in 2020. Met name positieve marktontwikkelingen in China dragen hieraan bij. Deze compenseren krapte op andere markten.

Het gaat om het op twee na meest succesvolle jaar voor de robotica-industrie, meldt IFR. Alleen 2018 en 2017 lieten een nog hogere groei zien. “De economieën in Noord-Amerika, Azië en Europa ervaarden niet op hetzelfde moment hun laagste punt door COVID-19”, aldus Milton Guerry, president van de IFR. “De orders en productie in de Chinese maakindustrie zwol aan in het tweede kwartaal van 2020. De Noord-Amerikaanse economie begon in de tweede helft van 2020 met zijn herstel. Europa volgde iets later.”

“De wereldwijde robotinstallaties herstelen naar verwachting sterk en groeien met 13% tot 435.000 eenheden in 2021. Hiermee overtreffen ze het recordniveau van 2018?, zegt Guerry. “Installaties in Noord-Amerika nemen naar verwachting met 17% toe tot bijna 43.000 eenheden. Installaties in Europa groeien naar verwachting met 8% tot bijna 73.000 units. Robotinstallaties in Azië overschrijden naar verwachting de grens van 300.000 eenheden en groeien met 15% ten opzichte van het voorgaande jaar. Bijna alle Zuidoost-Aziatische markten groeien naar verwachting in 2021 met dubbele cijfers.”

Aantal robotinstallaties loopt terug in Europa
Het aantal industriële robotinstallaties in Europa daalden met 8% tot 67.700 eenheden in 2020. Het gaat om het tweede jaar van daling, na een piek van 75.560 eenheden in 2018. De vraag vanuit de auto-industrie daalde met 20%. De vraag vanuit de algemene industrie steeg juist met 14%. Duitsland behoort tot de top vijf belangrijkste robotmarkten ter wereld behoort, die verder bestaat uit China, Japan, Verenigde Staten (VS) en Korea. Duitsland is goed voor 33% van de totale installaties in Europa. Italië volgt met 13% en Frankrijk met 8%.

Het aantal geïnstalleerde robots in Duitsland bleef in 2020 op ongeveer 22.300 eenheden. Dit is het op twee na hoogste aantal installaties ooit, wat de IFR een opmerkelijk resultaat noemt gezien de pandemische situatie die 2020 domineerde. De Duitse robotica-industrie herstelt zich, aangedreven door sterke overzeese activiteiten. De vraag naar robots in Duitsland groeit naar verwachting langzaam, wat voornamelijk toe te schrijven is aan de vraag naar goedkope robots in de algemene industrie en buiten de productie.

In het Verenigd Koninkrijk stegen de industriële robotinstallaties met 8% tot 2.205 eenheden. De auto-industrie steeg met 16% tot 875 eenheden, wat neerkomt op 40% van de installaties in het VK. De voedings- en drankenindustrie verdubbelde bijna haar installaties van 155 eenheden in 2019 naar 304 eenheden in 2020 (+96%). De sector had een groot aandeel buitenlandse werknemers, veelal uit Oost-Europa. De voedings- en drankenindustrie kampt met een enorm tekort aan arbeidskrachten. De belangrijkste redenen hiervoor zijn aanhoudende COVID-19-gerelateerde reisbeperkingen en de Brexit. Hierdoor neemt naar verwachting de vraag naar robots in het Verenigd Koninkrijk sterk toe met dubbelcijferige percentages in 2021 en 2022.

De modernisering van de Britse maakindustrie wordt gestimuleerd door een enorme belastingprikkel. Het aantal nieuw geïnstalleerde units komt in het VK uit op 2.205. Dit is ongeveer tien keer minder dan de verzendingen in Duitsland (22.302 eenheden). Ten opzichte van Italië zijn de Britse cijfers ongeveer vier keer lager (8.525 eenheden). In verhouding met Frankrijk gaat het om minder dan de helft (5.368 eenheden).

Azië
Azië was ook in 2020 de belangrijkste afzetmarkt voor industriële robots. 71% van alle nieuwe uitgerold robots zijn in 2020 in Azië geïnstalleerd. Dit percentage lag een jaar eerder nog op 67%. China is hierbij de belangrijkste afnemer; het aantal installaties in China is met 20% gestegen tot 168.400 verscheepte unit. Dit is het hoogste cijfer dat ooit voor een enkel land is genoteerd, meldt de IFR. De operationele voorraad bedroeg 943,223 units, wat een stijging is van 21% ten opzichte van een jaar eerder. De IFR verwacht dat de grens van 1 miljoen stuks in 2021 wordt doorbroken. Deze ontwikkeling staat volgens de organisatie symbool voor de snelle robotisering van China.

Japan is na China de grootste afzetmarkt voor industriële robots. De Japanse economie is echter zwaar getroffen door de COVID-19-pandemie. Zo daalde de verkoop in 2020 met 23% met 38.653 geïnstalleerde eenheden. Dit was het tweede jaar van daling na een piekwaarde van 55.240 eenheden in 2018. In tegenstelling tot China was de vraag vanuit de elektronica-industrie en de auto-industrie in Japan zwak. De operationele voorraad van Japan bedroeg 374.000 eenheden (+5%) in 2020.

De vooruitzichten voor het fiscale jaar 2021 zijn positief met een verwachte bbp-groei van 3,7%. De Japanse roboticamarkt groeit naar verwachting in 2021 met 7%. Voor 2022 voorspelt de IFR een groei van 5%. Onafhankelijk van de binnenlandse markt voor robotica, zorgt in belangrijke mate voor vraag naar Japanse robotica. Een groot deel van de productie vindt rechtstreeks in China plaats. 36% van de Japanse robotica- en automatiseringsexport was desondanks bestemd voor China. Nog eens 22% van de export ging naar de Verenigde Staten.

Noord-Amerika
De VS zijn de grootste gebruiker van industriële robots in Amerika, met een aandeel van 79% van de totale installaties in de regio. De VS worden gevolgd door Mexico met 9% en Canada met 7%. Nieuwe installaties in de Verenigde Staten vertraagden in 2020 met 8%. Dit was het tweede jaar van daling na acht jaar groei. De automotive-industrie in 2020 aanzienlijk minder robots afnam (10.494 eenheden, -19%). Tegelijkertijd groeiden het aantal installaties in de elektrische/elektronische industrie met 7% tot 3.710 eenheden. De operationele voorraad in de Verenigde Staten is sinds 2015 met 6% CAGR gestegen.

De algemene verwachtingen voor de Noord-Amerikaanse markt zijn zeer positief. Er is momenteel een sterk herstel gaande. De IFR verwacht dat de Amerikaanse markt dit jaar terugkeert naar het aantal robotinstallaties van voor de COVID-19-crisis. Robotinstallaties groeien naar verwachting met +17% in 2021. Een post-crisis boom zorgt voor extra groei bij lage dubbele -cijfertarieven 2022 en verder.

Voorspelling
De IFR voorspelt dat het snelle herstel na de crisis in 2022 op wereldwijde schaal afneemt. Van 2021 tot 2024 worden middelhoge enkelcijferige jaarlijkse groeicijfers verwacht. Naar verwachting wordt in 2024 de grens van 500.000 installaties op jaarbasis doorbroken.