FNV: Grote meerderheid leden stemde in met nieuwe cao Metalektro

De leden van FNV Metaal hebben met ruime meerderheid ingestemd met de nieuwe cao Metalektro. Op 22 september werd er een onderhandelaarsakkoord voor werknemers in de grootmetaal gesloten voor ruim 160.000 werknemers van ca. 1.350 bedrijven, waaronder Fokker, ASML, DAF, VDL, Siemens, Scania, Thales en Damen Shipyard. FNV-leden konden tot en met 3 november hun stem uitbrengen.

Stijging maandsalaris 11%: structureel 9% plus incidenteel 2%

De nieuwe cao gaat in op 1 december 2022 en loopt tot 1 juli 2024. Gedurende de looptijd nemen de werkgevers maandelijks 60 euro pensioenpremie voor hun rekening van hun werknemers. Daarmee stijgt de koopkracht van een modaal inkomen verder met 2%. Voor de laagste loonschalen ligt dat percentage hoger. De 9% loonsverhoging wordt niet in één keer toegekend. Per 1 december gaan de lonen structureel met 5,5% omhoog. Het salaris voor de modale werknemers stijgt vanaf 1 december 2022 met minimaal 7,5%. Na 1 jaar komt daar op 1 januari 2024 nog eens 3,5% structureel bij. De totale salarisstijging komt daarmee uit op 11%.

Albert Kuiper, bestuurder en cao onderhandelaar FNV Metaal: ‘Goed om te zien dat onze leden in ruime meerderheid akkoord zijn met deze nieuwe cao. Dit keer waren er dus geen stakingen voor nodig om er een goed resultaat uit te slepen. Niet voor niets willen wij in deze tijd waarin heel veel mensen de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen, dat de afgesproken loonstijging zo snel mogelijk bij de mensen komt. Bij de start van de nieuwe cao gaat de loonsverhoging direct in. Met deze cao wordt het dagelijks leven voor alle 160.000 werknemers beter betaalbaar.’

Gezond je pensioen halen

Het generatiepact loopt door tot 31 december 2028. De RVU-grens (zwaar werk-regeling) wordt verhoogd met de cao-lonen. FNV Metaal start in 2023 met de onderhandelingen over een nieuwe pensioenregeling. Met deze nieuwe cao vervalt de verplichting tot overwerk. De bepalingen die werknemers beperken of vrijstellen van overwerk blijven wel van kracht, ook bij calamiteiten. Bedrijven kunnen proefprojecten met instemming van de vakbonden beginnen waarbij mogelijkheden worden verkend om werktijden/roosters efficiënter te maken. Bedoeling is te komen tot een verbetering van de balans tussen werk en privéleven.

Vakbond op de werkvloer

De toegang tot de werkvloer bij de bedrijven in de Metalektro voor vakbonden wordt verbeterd. De vakbonden mogen werknemers nu ook via de interne communicatiekanalen van het bedrijf informeren. Werkgevers en werknemers kunnen daarover per bedrijf afspraken maken.

Bedrijven kunnen uitstel vragen

Cao-partijen zien de huidige situatie als uitzonderlijk. De ambitie naar de toekomst blijft om minimaal koopkrachtbehoud voor de werknemers te realiseren. Bedrijven die er slecht voorstaan kunnen zoals gebruikelijk wel uitstel vragen om de loonsverhoging toe te kennen. Hiervoor moet de meerderheid van de leden bij dat bedrijf wel akkoord geven. Bij uitstel krijgen werknemers de loonverhoging in tijd uitgekeerd.