EZK geeft R&D-steun aan acht consortia in de mobiliteitssector

Acht projecten vanuit de automotive-, maritieme- en luchtvaartsector krijgen in totaal €150 miljoen steun van het kabinet om te werken aan innovaties die het Nederlands vervoer schoner en slimmer maken. Bij deze toegekende projecten is een groot aantal FME-leden betrokken.

Door de coronacrisis hebben bedrijven uit de mobiliteitssector minder R&D-middelen beschikbaar om te werken aan duurzame technologieën die moeten zorgen voor CO2-reductie. Begin dit jaar heeft FME samen met lidbedrijven en stakeholders zich daarom bij het kabinet hard gemaakt voor R&D-compensatie voor de mobiliteitssector. Dit heeft ertoe geleid dat het kabinet in korte tijd een mobiliteitsregeling heeft opgetuigd waarin €150 miljoen is gereserveerd voor duurzame mobiliteitsinnovaties. FME heeft zich daarnaast bemoeid met de totstandkoming en invulling van deze regeling.

Brede samenwerking
Onlangs werd bekend welke voorstellen in aanmerking komen voor subsidie uit de mobiliteitsregeling. Zo wordt geld toegekend aan het waterstofproject in de automotive-sector waarvoor FME-lid DAF penvoeder is en werkt FME-lid Fokker Aerostructures als penvoeder aan het project ‘Thermoplasten voor een duurzame luchtvaart’. Binnen de toegekende R&D-projecten zijn ook tal van FME-leden – denk aan NXP, VDL, Bosal, Resato, Vanderlande, Airborne International, RH Marine Netherlands, Royal IHC, Damen en Wärtsilä actief betrokken.

Het grootste deel van de subsidie (63%) gaat naar de deelnemende bedrijven, waarmee de regeling aan haar doelstelling heeft voldaan om de teruggang in de R&D-uitgaven binnen deze sectoren op te vangen. Ook is er sprake van een brede samenwerking tussen private partijen en kennisinstellingen waardoor deze projecten in belangrijke mate gaan bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de ecosystemen in de sectoren.