Extra impuls voor duurzame innovaties in de industrie

Op 1 mei 2024 opent een vernieuwde subsidie voor onderzoek naar de haalbaarheid van innovaties die de CO2-uitstoot in de Nederlandse industrie helpen verminderen. Er is meer geld beschikbaar, bedrijven krijgen langer de tijd om onderzoek te doen en het aanvraagproces is eenvoudiger. Daarmee biedt de regeling bedrijven meer mogelijkheden om duurzame technologieën te onderzoeken voor ze hierin investeren.

Meer subsidie per onderzoek

Rolf van der Gaast, coördinator van de subsidieregeling Topsector Energie (TSE) Industrie studies bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), licht toe: “Een grote verandering is de verhoging van het maximale subsidiebedrag van € 2 naar € 4 miljoen per studie.” Deze aanpassing geldt voor de hele subsidie, dus ook voor innovaties op het gebied van waterstof en groene chemie. Sinds dit jaar is hiervoor een aparte subsidie beschikbaar. 

Zo kunnen bedrijven grotere en impactvollere projecten voorbereiden. Van der Gaast vervolgt: “Dit biedt een unieke kans voor innovatieve bedrijven om een stap verder te gaan in hun duurzaamheidsinitiatieven.” Zo krijgt de industrie meer kracht om technische stappen te zetten voor een beter klimaat, en dat ondersteunt weer de ambities van het Klimaatakkoord.

Langer de tijd

Daarnaast zijn de maximale looptijden voor grote onderzoeken langer. Van der Gaast: “Voor grotere projecten is een jaar vaak te kort. Daarom is de maximale looptijd voor projecten met meer dan € 1 miljoen subsidie nu 2 jaar.” Dan is er tijd voor een grondige voorbereiding en een diepgaander onderzoek. Zo krijgen bedrijven meer ruimte om binnen deze langere looptijd op zoek te gaan naar duurzamere en innovatievere oplossingen.

Eenvoudiger aanvragen

Een andere belangrijke verandering is dat bedrijven eenvoudiger kunnen bepalen of hun projecten kans maken op subsidie. Van der Gaast licht toe: “We hebben de subsidie teruggebracht tot 2 duidelijke categorieën. Dat maakt het overzichtelijker voor ondernemers.”

Voor de TSE Industrie studies is in totaal € 26,4 miljoen subsidie beschikbaar. Voor waterstof en chemie is daarnaast nog eens € 10 miljoen beschikbaar. De regeling is open van 1 mei 2024 tot en met 31 maart 2025.

Tips voor ondernemers

RVO benadrukt dat een aanvraag echt moet gaan om haalbaarheidsonderzoek ter voorbereiding op een keuze om te gaan investeren in een bepaalde technologie, niet om onderzoek en ontwikkeling te doen. De studies moeten gaan om activiteiten die nodig zijn om haalbaarheidsvragen te beantwoorden. “Een duidelijk vervolgproject is noodzakelijk”, benadrukt Van der Gaast. 

Hij roept bedrijven dan ook op met een goed doordacht projectvoorstel te komen bij de subsidieaanvraag. Bedrijven kunnen daarnaast zonder verplichting advies over hun projectidee vragen bij RVO, voordat zij een aanvraag indienen.