Expertise in elektrificatie

We zien steeds meer elektrische werkvoertuigen zoals graafmachines, heftrucks en transportwagens. De NEN 9140 en een bijbehorende training wordt daardoor steeds onmisbaarder. Goede scholing is belangrijk voor onderhoud en reparaties zodat ze veilig én volgens de Arbowet werken. Hiervoor is de NEN 9140 norm ontwikkeld en opgesteld met experts in het vakgebied. Onze NEN 9140 training sluit hier naadloos op aan, zodat elke deelnemer de kennis en vaardigheden heeft om veilig met elektriciteit te werken.

Hierom is de NEN 9140 belangrijk

Met de energietransitie en de klimaatdoelstellingen van de komende jaren worden steeds meer werkvoertuigen elektrisch en worden bouwplaatsen emissieloos. Medewerkers werken zo meer met (hoog)spanning, wat andere kennis en vaardigheden vraagt dan huidige werkvoertuigen.

De Arbowet eist een zorgplicht vanuit de werkgever zodat medewerkers in staat zijn om veilig te werken. Door aan de NEN 9140 norm te voldoen kunnen en mogen medewerkers met hoge spanning en voltage werken aan voertuigen en voldoet de werkgever aan de zorgplicht.

Wat is de NEN 9140?

In de NEN 9140 norm is vastgelegd welke eisen gesteld worden aan het veilig werken aan elektrische voertuigen door gevaren van elektriciteit te onderkennen en te voorkomen. Hierin zijn verschillende rollen vastgelegd die aangeven wat een persoon kan en mag doen. Zo zijn er de werkverantwoordelijke, vakbekwaam persoon en voldoende onderricht persoon die elk voor een vastgelegd niveau staan.

Incompany voor maatwerk voor jouw bedrijf

Elk bedrijf is anders. Daarom zijn de incompany trainingen van ATVE volledig afgestemd op jouw bedrijf. Zo brengen de deelnemers de geleerde kennis meteen in de praktijk. Naast de NEN 9140 geven we ook trainingen zoals de NEN 3140 (laagspanning) en NEN 3840 (hoogspanning). Kijk op www.atve.nl/trainingen/  of bel 070-3378 377.