Europese Investeringsbank steunt investering van € 50 miljoen in verduurzaming Overijssel

Om alle benodigde investeringen te kunnen doen en mooie initiatieven te blijven stimuleren, wil het fonds € 50 miljoen lenen bij de Europese Investeringsbank (EIB). Provinciale Staten steunen dit plan en daarmee is de weg vrij om de laatste formele onderhandelingen met de EIB te doorlopen. De samenwerking tussen EFO, de provincie Overijssel en de EIB is de uitkomst van een lang traject en een langgekoesterde wens van de provincie om meer middelen uit Europa te betrekken.

Zaaien en oogsten

Een aantal jaren terug hield gedeputeerde Van Hijum namens het Comité van de Regio’s een vurig pleidooi aan het adres van Lilyana Pavlova, de vice-president van de EIB. De strekking: Europa zou veel meer kunnen en moeten doen voor het MKB in de regio. Dit pleidooi resulteerde in gesprekken met het hoofdkantoor van de EIB in Nederland, om mogelijkheden voor samenwerking te verkennen. Deze samenwerking krijgt nu vorm in een lening van de EIB aan EFO, waarmee de EIB laat zien de samenwerking met de regio’s actief op te pakken.

De provincie is al jaren succesvol als het gaat om het verkrijgen van subsidies uit Brussel. Nu lukt het ook om een lening aan te trekken voor financiering van projecten ter versterking en verduurzaming van de regionale economie. Zowel EFO als de provincie zijn in de aanloop door de EIB beoordeeld als stabiele en betrouwbare partners. In december 2021 heeft het bestuur van de EIB de aanvraag goedgekeurd. Met de steun van de EIB groeit de financieringsruimte van EFO (tijdelijk) naar € 330 miljoen.

Energiefonds Overijssel als motor van de Overijsselse energietransitie
Dit jaar bestaat EFO 10 jaar en viert zij haar tweede lustrum. Sinds de oprichting eind 2012 heeft het fonds – beheerd door StartGreen Capital – al meer dan € 277 miljoen aan financieringen verstrekt aan ondernemingen: middelen die bijdragen aan verduurzaming van de Overijsselse economie. Als publiek fonds financiert EFO daar waar de markt nog niet altijd (volledig) meedoet, omdat het verwachte rendement op deze investeringen te laag, te laat of te onzeker is en/of het risico te hoog.. Gedeputeerde Tijs de Bree: “Juist daar liggen mooie kansen voor publieke fondsen. Soms moet je als overheid gewoon het lef hebben om risicovolle projecten of initiatieven te ondersteunen. We moeten als samenleving immers toe naar energievormen die niet afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen. Die projecten zijn legio in Overijssel en op deze manier krijgen ze net dat duwtje in de rug dat vaak nodig is.”

De missie
Overijssel wil in 2023 20% van de totale energiebehoefte halen uit hernieuwbare energie en in 2050 energie neutraal zijn. Energiefonds Overijssel (EFO) – het regionale energiefonds van de provincie Overijssel – draagt sinds 2013 bij aan de financiering van deze opgave.

Meer over de EIB
De Europese Investeringsbank (EIB) is de kredietverlenende instelling van de Europese Unie; de aandeelhouders van de EIB zijn de EU-lidstaten. De EIB stelt langlopende financieringen beschikbaar voor gedegen investeringen die bijdragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU.

Voorbeelden van (soortgelijke) projecten die met de EIB-middelen ondersteund kunnen worden: