IDEA symposium ‘Energietransitie is mensenwerk’

Op dinsdag 20 september organiseert IDEA, in samenwerking met Hogeschool Inholland Alkmaar, gemeente Alkmaar, Provincie Noord-Holland, TNO, New Energy Coalition en Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord het symposium ‘Energietransitie is mensenwerk’.

Met dit symposium willen we perspectief bieden voor de energietransitie. We kijken in dit symposium naar waar we staan, en waar we naar toe willen. In Noord-Holland zijn veel bijzondere initiatieven en plannen. We creëren ruimte voor deze plannen en geven aandacht voor diegene die met de energietransitie bezig zijn. In het symposium willen we het bedrijfsleven, de overheid en het onderwijs met elkaar verbinden.

Programma
We starten met een plenair ochtendprogramma vanuit onder andere Hogeschool Inholland Alkmaar, TNO en Provincie Noord-Holland. De middag is ingedeeld in 3 blokken:

  • Stedelijke vernieuwing: hoe kun je als gemeente samen met organisaties en burgers de duurzame stad van de toekomst plannen.
  • Het toekomstige energiesysteem: bijvoorbeeld projecten waarbij energie uit water wordt gehaald of de plannen op gebied van infrastructuur en waterstof en bedrijven die handelen in flexibiliteit en voorspelbaarheid van de energiemarkt.
  • Mensenwerk: de jeugd is de toekomst, nieuwe functies, communicatie tussen bewoners en planologen maar ook opleidingen vernieuwen. Mensenwerk is de sleutel voor de transitie van fossiel naar duurzaam.


Zet alvast in je agenda:
Dinsdag 20 september
09.00 tot 17.00 uur
Hogeschool Inholland Alkmaar