€ 40 miljoen Europese steun voor Nederlandse ‘waterstofinnovator’ Battolyser Systems

De Europese Investeringsbank heeft een financieringsovereenkomst van € 40 miljoen gesloten met de Nederlandse scale-up Battolyser Systems. De lening aan het klimaat-techbedrijf wordt gedekt door een garantie uit het InvestEU-fonds. Met de financiering kan het bedrijf zijn productiefaciliteit in Rotterdam uitbreiden om zijn gecombineerde elektriciteitsopslag- en elektrolysersysteem op grote schaal te gaan produceren. Op dit moment wordt de technologie al door een grote industriële gascentrale in Nederland gebruikt; de commerciële ingebruikname van de technologie staat gepland voor 2024.

Mattijs Slee, CEO van Battolyser Systems: “Om de Green Deal uit te voeren en ‘netto nul’ te realiseren, hebben we schaalbare waterstofoplossingen nodig voor de volle breedte van de industrie. Oplossingen die duurzaam zijn, goedkoop, echt groene waterstof leveren, afgestemd zijn op de capaciteit van het elektriciteitsnet en afkomstig uit Europa. Battolyser Systems voldoet aan al deze eisen.”

De Battolyser-technologie is de enige waterstofoplossing op de markt die werkelijk is opgewassen tegen de fluctuerende opbrengsten van hernieuwbare bronnen als wind- en zonne-energie. Dankzij deze innovatie kunnen grote industriële spelers en het mkb groene waterstof inzetten om hun bedrijfsactiviteiten koolstofvrij te maken, waardoor ze rechtstreeks bijdragen aan de doelen van de Europese Green Deal. Met het InvestEU-programma, dat deze EIB-investering steunt, zal in de periode 2021-2027 naar verwachting meer dan € 372 miljard aan extra investeringen worden aangetrokken voor de beleidsprioriteiten van de EU. De transactie benadrukt ook de EIB-inspanningen ten behoeve van Europa’s geavanceerde productiecapaciteit op het gebied van nettonultechnologieën en -oplossingen.

Paolo Gentiloni, commissaris voor Economie: “Een geslaagde groene transitie vereist aanhoudende investeringen en InvestEU speelt een sleutelrol bij de ondersteuning daarvan. Door innovatieve bedrijven te helpen toegang te krijgen tot de financiering die zij nodig hebben, kunnen we ervoor zorgen dat Europa voorop blijft lopen bij het ontwikkelen van de geavanceerde technologieën die we voor een groene en duurzame toekomst nodig hebben.”

Wat de Battolyser uniek maakt in vergelijking met conventionele elektrolysers, is dat deze onmiddellijk veilig aan en uit kan worden geschakeld. Dit betekent dat klanten betaalbare groene waterstof kunnen produceren wanneer de stroomprijzen gunstig zijn of wanneer er hernieuwbare energie beschikbaar is. Een Battolyser is volledig flexibel, maar blinkt ook uit in efficiëntie en duurzaamheid doordat uitsluitend materialen worden gebruikt die ruim voorhanden zijn en eenvoudig te recyclen (geen PFAS). Hierdoor kan de Battolyser over de volledige breedte van de energietransitie worden ingezet om de nettonuldoelstelllingen van Europa te halen.

EIB-vicepresident Kris Peeters: “Deze technologie heeft de potentie om onze wijze van energiebeheer werkelijk te veranderen. Tegenwoordig worden zonnepanelen en windparken soms (deels) uitgeschakeld ter voorkoming van overproductie die nergens kan worden opgeslagen. Met de Battolyser kan overtollige energie worden opgeslagen of omgezet in groene waterstof, waarmee de kosten van op ons net ‘gemiste energie’ kunnen worden teruggedrongen.”