Cao is algemeen verbindend verklaard

Vrijdag 4 november 2022 hebben werknemerspartijen FNV, CNV en de Unie ingestemd met het eindbod van werkgeverspartijen TLN en VVT. Op 1 januari 2023 is de nieuwe cao Beroepsgoederenvervoer over de weg en de verhuur van mobiele kranen in werking getreden. De cao is op 9 januari 2023 algemeen verbindend verklaard. In dit bericht geeft VVT een korte update over de cao.

Op 9 januari 2023 werd bekend dat de cao algemeen verbindend (AVV) is verklaard.

Door een algemeen-verbindendverklaring door het Ministerie van Sociale Zaken

en Werkgelegenheid gaan de bepalingen in de cao gelden voor alle werkgevers

en werknemers die vallen onder de werkingssfeer van de cao Beroepsgoederenvervoer

over de weg en de verhuur van mobiele kranen. De algemeenverbindendverklaring is

op 12 januari 2023 gepubliceerd in de Staatscourant. 

Loontabellen 2023
De loontabellen uit de nieuwe cao zijn in de afgelopen weken al gepubliceerd op de website van VVT. Hieronder nog eens een overzicht van alle loontabellen.

U kunt het boekje bestellen in de webwinkel op de website van de VVT.