Opinie-onderzoek: burgers positiever over energietransitie door oorlog Oekraïne

Dertig procent van de Nederlanders is sinds de oorlog in Oekraïne positiever geworden over de energietransitie. Opvallend is dat ruim een derde van de mensen ook meer windmolens en zonneparken in de eigen gemeente wil. Dat blijkt uit opinieonderzoek door Motivaction, in opdracht van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). “Het verlangen is groot om met duurzame energie minder afhankelijk te worden van fossiele energie uit Rusland,” zegt Olof van der Gaag, voorzitter NVDE. Zaterdag 17 september kan iedereen zelf een kijkje nemen bij 62 duurzame energieprojecten verspreid door het land, tijdens de Open Energiedag.

De voornaamste uitkomsten van het Motivaction-onderzoek zijn:

• Het conflict in Rusland/Oekraïne heeft geleid tot meer draagvlak voor de energietransitie (+30%). Bijna 80% vindt investeren in schone energie (zeer) belangrijk.

• We zien een toename van voorstanders van duurzame elektriciteitsopwekking (45%) en isoleren (44%) vergeleken met eerder onderzoek uit 2021 (respectievelijk 24% – 13%). Investeren in duurzame warmte/ van aardgas af is nieuw in de ‘top drie’ met 32%.
• Meer dan een derde van de Nederlanders ziet liever meer zonneparken (37%) en windmolens (36%) in hun gemeente. Dit sentiment is door het conflict in
Rusland/Oekraïne toegenomen (+29%, +26%).
• De zorgen over de energiecrisis zijn groot (46%). Persoonlijke zorgen over de energierekening (84%) zijn het belangrijkste. Ook vinden mensen de transitie nog niet snel genoeg gaan (46%).
• 59% van de Nederlanders wil minder Russisch gas importeren. Onafhankelijkheid van het buitenland is de belangrijkste reden voor de transitie (52%); klimaat is de tweede reden (41%).
• Nederland is verdeeld over Gronings gas: er zijn ongeveer evenveel voor- (35%) als tegenstanders (34%) van gaswinning. In het noorden en oosten van het land is een significant groter deel van de bevolking tegen gaswinning in Groningen.
 
De Open Energiedag vindt plaats op 62 locaties verspreid door het land. Burgers kunnen een kijkje nemen bij projecten voor zonne-, windenergie, duurzame warmte en meer. De NVDE organiseert deze dag samen met EnergieSamen, NWEA, Holland Solar, Branchevereniging Bodemenergie, Vereniging Warmtepompen, Geothermie Nederland. Meer informatie is te vinden op www.openenergiedag.nl.