Bureau Veritas: TIC business partner

Bureau Veritas is een veelzijdige business partner op het gebied van zakelijke dienstverlening rondom kwaliteit, risicomanagement, gezondheid & veiligheid, milieu, maatschappelijk verantwoord ondernemen en – vanuit het perspectief van energietransitie  – hernieuwbare energie, waterstof en CO2 reductie.

De core business van Bureau Veritas draait om TIC services: testen, inspecteren en certificeren. Bureau Veritas biedt ondersteuning om bedrijfsprestaties te helpen verbeteren. Daarin speelt de beoordeling van conformiteit van bedrijfsmiddelen, producten en processen aan de hand van specificaties en eisen van opdrachtgevers, (inter)nationale normen en (inter)nationale wetgeving een centrale rol.

Breed en gevarieerd service portfolio

Onze dienstverlening omvat o.a. onafhankelijke beoordeling van bedrijfsrisico’s, operationeel-technisch advies, inventarisatie en beoordeling van het voldoen aan wet- en regelgeving (compliance), metingen, testen en inspecties, certificering en training.

Met het oog op conventionele industriële sectoren neemt Bureau Veritas een toonaangevende positie in op het gebied van o.a. PED, PGS29, IVG, ATEX, SCIOS, HAZOP en andere gevarenstudies, brand- en elektrische veiligheid. 

Tegen de achtergrond van de energietransitie is Bureau Veritas internationaal actief op het gebied van waterstof m.b.t. productie, opslag, transport, distributie en verbruik. Vanuit de invalshoeken van veiligheid, betrouwbaarheid en milieuvriendelijke toepassing beschikt Bureau Veritas over een breed scala van services. De services die Bureau Veritas biedt in relatie tot waterstof omvatten o.a. risico-inventarisatie- en beoordeling (via gevarenstudies) naast compliance assessment tegen (inter)nationale wetgeving en voorschriften (zoals ATEX en PED). Ook de beoordeling van leveranciers (via supplier audits) is hierin opgenomen, evenals de uitvoering van performance assessments gericht op verbetering van prestaties en efficiency van productiefaciliteiten- en installaties.

Over Bureau Veritas

Bureau Veritas werd opgericht in 1828 in Antwerpen en is met ruim 78.000 medewerkers wereldwijd actief in meer dan 140 landen via een uitgebreid netwerk van 1.600 kantoren en laboratoria.

In Nederland en België opereren we vanuit vestigingen in o.a. Rotterdam en de Botlek, Amersfoort en Antwerpen. 

Kijk voor meer informatie op www.benelux.bureauveritas.com.