BMWT presenteert resultaten materieelinventarisatie grondverzet

In samenwerking met deelnemers van het ‘Overleg Grondverzet’ heeft BMWT afgelopen jaar een materieelinventarisatie uitgevoerd om inzicht te krijgen in de samenstelling van het GWW-machinepark in Nederland. Het resultaat daarvan is gereed, beschikbaar als factsheet en kan via deze link gedownload worden.

Factsheet biedt inzicht in reductiepotentieel lage- en zero emissie materieel
De meerwaarde van deze factsheet is meerledig. De factsheet biedt inzicht in onder andere het reductiepotentieel van het huidige materieelpark van graafmachines en wielladers.  Bijvoorbeeld door het vervangen van oudere Stage II-machines met Stage V of elektrisch. En dat inzicht helpt BMWT om in de duurzaamheidsdiscussies met de overheid het ledenbelang zo goed mogelijk te behartigen. Dit is actueler dan ooit want op dit moment rekent de overheid de reductie-effecten door van haar langetermijn duurzaamheidsplannen. Deze factsheet geeft overheden een leidraad en realistisch uitgangspunt in beleidsvorming ter bevordering van zowel lage-emissie als zero-emissie oplossingen.

Data in duurzaamheidsbeleid onmisbaar
Onmisbaar blijkt cijfermatig inzicht in wáár het materieelpark nu staat en dat schetst de relevantie van data over materieel in de branche. Een correct beeld van het huidige aantal graafmachines en wielladers alsmede hun aandeel in het park naar milieuklasse en bouwjaar, blijkt van grote waarde in duurzaamheidsplannen van overheidspartners.  Recentelijk hebben diverse overheidsinstanties zoals de RDW, Rijkswaterstaat en Gemeenten de BMWT gevraagd om cijfermatige informatie over de samenstelling en grootte van het Nederlandse materieelpark. Onder andere voor het maken van duurzaam inkoopbeleid en doorrekening van het effect van emissiereductiemaatregelen. Deze cijfers waren niet voorhanden, maar dankzij de inspanning met leden is deze factsheet nu beschikbaar.

Cijfermatig inzicht versterkt sectorvertegenwoordiging en belangenbehartiging leden
Met dit inzicht kan de BMWT externe partijen beter en vollediger informeren en voorzien van sturingsinformatie. Temeer toont dit het belang aan van data en de waardevolle informatiepositie die toeleveranciers hierin spelen voor overheden om beleidsplannen te maken en reductie-effecten door te rekenen.

BMWT stelt deze factsheet beschikbaar op haar website , bij hoofdstuk documenten.