nederlandse scheepsbouwindustrie

Draag bij aan de Noord-Nederlandse Scheepsbouwindustrie

De toekomst van de Noord-Nederlandse scheepsbouwindustrie staat onderdruk. De kosten per kg- schip casco zijn hoog wat een goede marktpositie belemmert. Om de prijs per schip te verlagen ziet de Noord-Nederlandse scheepsbouwindustrie een noodzaak om over de hele productieketen verbeteringen door te voeren en samen op te trekken. Middels een business case voor een centrale productielijn voor scheepsonderdelen (Shared Facility) werken bedrijven samen om bij te dragen aan dit verbetertraject voor scheepsbouw in Noord Nederland, waarbij ook FME-lidbedrijven aan kunnen bijdragen.

Een centrale productielijn scheepsonderdelen

De beoogde Shared Facility is een gemeenschappelijke hoog-geautomatiseerde en gerobotiseerde productiefaciliteit (shared facility). Hier worden sub-secties (micropanelen) geproduceerd die op de werf als scheepssecties in elkaar gezet kunnen worden. Denk aan prefab woningen, waarbij een huis al in verschillende secties wordt voorbereid zodat een huis sneller gebouwd kan worden. Deze sub-secties worden tot op heden nog handmatig op de scheepswerven gemaakt worden, wat veel tijd, ruimte en geld kost. Door de shared facility wil men 8% besparen op de kostprijs van een gemiddeld scheepscasco. Doel is het optimaliseren van de gehele productieketen dit leiden tot een besparing van 25-30%.

Toekomstbestendigheid van Noord-Nederlandse Scheepsbouwindustrie

De ‘shared facility’-business case is onderdeel van de lange termijn doelstelling voor de Noord-Nederlandse scheepsbouwindustrie die in fases is onderverdeeld en die wordt gesteund door de provincie Groningen. De studie richt zich op het optimaliseren en innoveren van de gehele scheepsbouw productie- en waardeketen.

Niet alleen de scheepsbouw in Noord-Nederland profiteert van deze studie. De hele regio heeft baat bij het behouden van kennis en kunde in de maritieme sector. Om de regio aantrekkelijk te houden is het belangrijk dat bedrijven innoveren en digitaliseren waar deze studie voor groot deel aan bijdraagt. Door digitalisering en innovatie kunnen bedrijven kosten besparen en meer schepen produceren. Dit zorgt dan weer voor meer werkgelegenheid en een boost voor de hele regio Noord Nederland.

“FME zet met het programma ‘Smart Industry’ stevig in op slimme productielijnen door middel van digitalisering en robotisering in de keten. Met een shared facility in de scheepsbouwsector kunnen we dit verder vormgeven en onze concurrentiepositie versterken.”

Geert Huizinga – Directeur Belangenbehartiging FME

 

Sluit jij ook aan?

Op dit moment wordt de interesse van Noord-Nederlandse werven, reders en mogelijke andere partners geïnventariseerd. FME adviseurs kunnen Noord-Nederlandse lidbedrijven ondersteunen bij het aansluiten bij deze haalbaarheidsstudie en de ontwikkeling van de Shared Facility. FME wil graag haar leden de mogelijkheid geven zich aan te sluiten en mee te praten over de toekomst van de Noord-Nederlandse scheepsbouwindustrie. In de komende periode tot eind juni zullen volgende punten worden bepaald:

  • Welke werven, reders en andere partijen zullen deelnemen aan de ontwikkeling van de  shared facility
  • Worden er gezamenlijk criteria bepaald voor een vestigingslocatie
  • Zal de meest geschikte locatie worden bepaald voor de shared facility
  • Ook zullen voorwaarden van deelnemende partijen worden ontwikkeld die in de toekomst gebruik willen maken van de shared facility.

Ben je geïnteresseerd om hierover in gesprek komen en je aan te sluiten als één van de partijen in de ontwikkeling van de Shared Facility? Neem dan contact op met Leo van der Burg, Business Developer bij FME – regio Noord.

Samenwerkingsverband voor de Noord-Nederlandse Scheepsbouwindustrie

De Shared Facility is onderdeel van een haalbaarheidsstudie Noord-Nederlandse scheepsbouw en is geïnitieerd door de Groninger Maritime Board, het project wordt uitgevoerd door de Stichting GMB, Conoship, FME en Marstrat in samenwerking met een groot aantal bedrijven uit de Noordelijk maritieme sector.