Altijd weer die aanrijdingen – wat doe je ertegen?

Aanrijdingen met heftrucks en andere voertuigen zijn een belangrijke bron van ongevallen in de logistiek. Daar schreef ik vorige keer al over. Maar hoe pak je ze nou voor eens en voor altijd aan?

Laat ik beginnen met een teleurstellende mededeling: bezig zijn met veiligheid is een kwestie van lange adem, van volhouden. Maar dat zal vast geen verrassing voor je zijn. Niet dat je steeds weer nieuwe, strengere regels moet invoeren… Nee, het gaat erom mensen bewust te maken én te houden van het belang van veiligheid.

Met elkaar
Gelukkig sta je er niet alleen voor. Sterker nog: je moet het samen doen en elkaar helpen. Gewoon: erover praten en ermee bezig zijn, dat helpt. Het mooie is dat je dan meteen ook een heel praktische invulling geeft aan de wettelijke verplichting van het bedrijf: dat moet zorgen voor een veilige werkomgeving.

Goed dat je een poster met de veiligheidsregels ophangt of een nieuw hoofdstuk in het handboek schrijft, maar het is onvoldoende! Veiligheid moet elke dag aan de orde komen, bij elke gelegenheid die zich voordoet.

Benut de dagstart slim
De dagstart is daarvoor een ideaal moment. Mis die kans niet. Dat moment voordat een team aan het werk gaat en de leidinggevende doorneemt wat er die dag op het programma staat en hoe dat zich verhoudt tot veiligheid. Wellicht is er de dag ervóór iets gebeurd of ging het tussen twee heftrucks maar net goed. Dan leent de dagstart zich om erover te spreken, en er zo van te leren.

De kracht zit ‘m in de herhaling: als je elke dag veiligheid bespreekt en dus bespreekbaar maakt, wordt dat iets waar iedere collega – bewust en onbewust – in zijn handelen rekening mee gaat houden. Als je elke keer vertelt dat de productieaantallen gehaald moeten worden, gaan mensen daar ook op focussen. Combineer het met de veiligheidsdoelstellingen en de aandacht voor de spelregels, dan gaat het leven.

Eerste agendapunt
Handig zijn bijvoorbeeld ook safety walks: wandel geregeld met een groepje collega’s door jullie magazijn en geef je ogen de kost: wat valt jullie op, wat kan beter en hoe?

Bedrijven die goed scoren, met weinig aanrijdingen en lage ongevalscijfers, zetten veiligheid op 1. Letterlijk: het is steevast het eerste agendapunt van elke meeting. Dat geeft aan hoe belangrijk je het vindt en het zorgt ervoor dat het onderwerp nooit overgeslagen of vergeten kan worden.

Daarmee geef je als management meteen het goede voorbeeld. Het spreekt voor zich dat die voorbeeldrol veel verder strekt. Hou je zelf ook aan de regels, draag op de werkvloer de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen, registreer near misses en bied medewerkers een luisterend oor als ze klachten of ideeën hebben. Je hebt ze nodig als je écht beter wilt worden. Dat is ook een kwestie van bewustwording.