Aantal overnames binnen de transport- en logistieksector stijgt verder

De fusie- en overnamemarkt binnen de transport- en logistieksector lijkt zijn sterke groei ook komend jaar voort te zetten. Dat is een van de conclusies uit een nieuw onderzoek van Match Plan Fusies en Overnames. Niels Ansems, overnamespecialist Transport & Logistiek, deelt enkele belangrijke bevindingen.

Uit het onderzoek van Match Plan, een middelgroot kantoor gespecialiseerd in de aan- en verkoop van ondernemingen, management buy-outs, management buy-ins, waardebepalingen en financieringen, komt naar voren dat in de eerste drie kwartalen van 2020 binnen de transport- en logistieksector in totaal zo’n 150 deals plaatsvonden. Vorig jaar vonden in dezelfde periode 175 overnames plaats, wat neerkomt op een stijging van bijna 17%.

“In 2021 zie je dat er elk kwartaal van het jaar meer deals hebben plaatsgevonden dan in het jaar ervoor”, legt Ansems uit, die toevoegt dat de sector nog altijd te maken heeft met een sterke consolidatieslag. Dit is volgens hem niet verrassend: “De gehele M&A-markt viert op het moment hoogtijdagen. Op dit moment is er een grote hoeveelheid geld beschikbaar en zijn er historisch lage rentestanden. Dit zorgt voor een ideaal investeringsklimaat.”

Groei M&A zet zich door
De M&A-markt voor de transport- en logistieksector zal ook volgend jaar sterk blijven groeien, verwacht Ansems. Die groei wordt onder meer gedreven door de wens van organisaties om hun schaal te vergroten, hun bedrijfsvoering te optimaliseren of het werkgebied of dienstenaanbod uit te breiden.

“Er komt voorlopig geen einde aan de behoefte aan schaalvergroting”, licht Ansems toe. “Het is van groot belang voor ondernemers om te investeren in automatisering om zo de efficiëntie van de organisatie te verhogen (weinig lege km’s). Deze schaalvoordelen kunnen natuurlijk behaald worden door autonome groei, echter wordt personeel aantrekken steeds lastiger. Hierdoor zie ik in de markt dat veel ondernemers kiezen voor groei door overnames.”

Uit het onderzoek komt verder nog naar voren dat, ondanks de toenemende M&A-activiteit binnen het segment, de gemiddelde dealmultiples voor transport- en logistiekbedrijven al geruime tijd op een stabiel niveau (ongeveer 3,6x EBITDA) liggen. Daarmee bevinden ze zich onder het marktgemiddelde (4,85x EBITDA) van het mkb.

Dit is volgens Ansems grotendeels toe te schrijven aan de lage marges binnen de transport en logistiek. “De marges in de sector zijn op dit moment beperkt. Ondanks de toenemende vraag wegens het aantrekken van de economie zijn de loonkosten de afgelopen periode sterk gestegen. Daarnaast zorgt de stijging in brandstofprijzen voor hogere kosten.”

Wisselende impact corona op de branche
De transport- en logistieksector heeft de afgelopen twee jaar harde klappen te verduren gehad. Tussen de specifieke subsectoren zijn volgens de onderzoekers van Match Plan grote verschillen zichtbaar in de schade die de crisis heeft berokkend. Sterker nog, waar sommige bedrijven door de diverse coronamaatregelen (denk aan de lockdowns, aangepaste openingstijden, et cetera) te lijden hadden, wisten andere juist te profiteren van de nieuwe kansen.

Als voorbeeld wijst Ansems op het grote verschil tussen de impact van de crisis op bijvoorbeeld het personenvervoer versus het goederenvervoer. De reisbewegingen van personen zijn door alle wereldwijde maatregelen flink ingedamd, met alle negatieve gevolgen van dien voor reisorganisaties en vervoersbedrijven. Ansems: “Ook na het intrekken van de meeste reisrestricties merk je dat Nederlanders niet heel happig zijn op het boeken van reizen vanwege de huidige onzekerheden omtrent het coronavirus.”

Aan de andere kant spinnen goederenvervoerders garen bij de crisis, die heeft geleid tot een versnelde shift naar online winkelen en e-logistiek. “Pakketvervoerders, warehouses en andere logistieke bedrijven die de pakkettenstroom moeten verwerken profiteren van deze groei”, legt Ansems uit. Al deze ontwikkelingen hebben natuurlijk hun weerslag op de M&A-markt en met name de dealactiviteit in specifieke subsectoren.

De diverse bedrijven actief in de transport- en logistiek hebben volgens Ansems de komende tijd dan ook ieder hun eigen uitdagingen.

“Waar ondernemers in het personenvervoer hun omzetten zien dalen en in sommige gevallen een gedwongen verkoop moeten overwegen, staan ondernemers in het goederenvervoer juist voor uitdagingen met betrekking tot groei. Het toenemende tekort aan personeel in de transportsector gecombineerd met een grotere vraag, zorgt ervoor dat groei door overnames een steeds populairdere strategie wordt.”