6% omzetgroei voor groothandel in 2021 is een uitschieter – In 2022 normaliseert groei groothandel naar 3%

De groothandel groeit in 2021 weer na een korte coronadip. De totale omzetgroei komt uit op circa 6%. In alle segmenten is een hogere omzet te verwachten dan in 2020. Door de hoge olieprijzen zal de omzet van groothandels in brandstoffen zelfs met bijna een kwart kunnen toenemen. De omzet van bouw- en industriële groothandels kan met 5% toenemen. De volumegroei wordt geremd door tekorten aan materialen, maar hoge prijzen compenseren dit. In het segment non-food consumentengoederen is eveneens 5% groei haalbaar. Dit geldt ook voor de fashion groothandel, hoewel terugkeer naar de pre-corona omzetniveaus zelfs in 2022 onwaarschijnlijk is. De food groothandel is de meest constante groeier gebleken, maar dit geldt niet voor groothandels die zich op foodservice en horeca richten. In 2022 daalt de omzetgroei in de totale groothandel naar 3%, maar deze halvering is een terugkeer naar het normale groeipad na twee uitzonderlijke jaren, zo blijkt uit het nieuwe Vooruitzicht Groothandel van ING Research.

“De negatieve effecten van de coronacrisis bleven in 2020 voor de groothandelsomzet beperkt tot tijdelijk verstoorde aanvoerketens, een vraagdip door de lockdowns in specifieke sectoren zoals de fashion en de foodservice en vooral de effecten van de lage olieprijzen”, aldus Henk van den Brink, sectoreconoom Trade bij het ING Economisch Bureau. “In 2021 spelen deze effecten door de lockdowns aan het begin van het jaar deels nog wel door en de huidige tekorten aan bijvoorbeeld chips en bouwmaterialen zijn daar bijgekomen. Het herstel van consumenten- en ondernemersvertrouwen dankzij de door vaccinaties tegen Covid-19 mogelijk gemaakte versoepelingen tezamen met de opleving van de wereldhandel, lijken het fundament te vormen voor normalisatie van de groei in de tweede helft van dit jaar en in 2022”.

Omzet food groothandel groeit al 13 jaar op rij
De food groothandel wist in 2020 net aan krimp te ontkomen (groei 0,4%) dankzij hoge omzetgroei in supermarkten en dit en volgend jaar trekt de groei verder aan. Zowel de binnen- als buitenlandse vraag zitten in de lift en een omzetgroei van 1% in 2021 en 3% in 2022 lijkt haalbaar. Daarmee groeit de omzet al 13 jaar op rij. De groothandel die zich richt op foodservice en horeca zal na de misère vorig jaar en begin dit jaar weliswaar een flinke inhaalslag kunnen maken, maar zal pas in 2022 de omzetniveaus van 2019 weer kunnen bereiken.

5% meer omzet in 2021 voor groothandel in bouwmaterialen, industriële en non-food consumentengoederen
De verwachting is dat de in 2020 gemiste omzet in non-food dit jaar ruimschoots kan worden goedgemaakt. De omzetstijging in het eerste kwartaal (+6,5%) was al verrassend hoog. De jaargroei wordt geraamd op 5%, ervan uitgaande dat de beperkende maatregelen niet meer terugkomen. In 2022 lopen omzet- en volumegroei naar verwachting terug tot 2%. De omzet voor fashion groothandels zal ook volgend jaar naar verwachting nog niet zijn teruggekeerd op pre-coronaniveau. Ook de omzet in de groothandel in bouwmaterialen en industriële goederen (machines en ICT) koerst af op circa 5% groei. De volumes staan weliswaar onder druk door tekorten aan chips, metaal, hout e.d., maar de hoge prijzen houden de omzetten op peil. Voor 2022 wordt behalve normalisering van vraag en aanbod ook een lagere toename van de investeringen door het Nederlandse bedrijfsleven verwacht.

Hoge olieprijs stuwt omzetgroei groothandel grondstoffen
De ontwikkeling van de omzet van de groothandel in grondstoffen, metalen en chemische producten is sterk afhankelijk van die van de olieprijs. Omdat de olieprijs in 2020 vanwege de verminderde vraag door de coronacrisis gemiddeld 40% lager was dan het jaar ervoor, daalde de omzet voor deze groothandels gemiddeld met 16%. Daarmee was de terugval hoger dan in 2015 – toen de olieprijs halveerde – en tijdens de financiële crisis in 2009. In de groothandel in olie en andere brandstoffen was de omzetdaling in 2020 zelfs ruim 30% (overeenkomend met €27 miljard). Voor 2021 verwacht ING een voortzetting van hoge olieprijzen. Ook andere grondstofprijzen zijn dit jaar uitzonderlijk hoog, waardoor een omzetstijging in dit segment van bijna 25% realistisch is. In 2022 zal er ook omzetgroei zijn, vanwege aanhoudend licht hogere gemiddelde olieprijsniveaus, maar deze zal met circa 5% minder extreem zijn. Op middellange termijn lijkt de tendens voor de volumeontwikkeling negatief vanwege de in gang gezette energietransitie.